Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Programma 2023

De ontwikkeling van een net op zee voor het aansluiten van windparken voor de Nederlandse kust loopt als gepland. Tussen nu en eind 2023 realiseert TenneT minstens 3.500 Megawatt (MW) aan offshore aansluitingen, in een gestandaardiseerd concept van 700 MW per aansluiting. Dit levert een belangrijke bijdrage aan het in 2013 afgesproken Energieakkoord. TenneT legt het net op zee aan, gelijktijdig met de bouw van de windparken.

Offshore platformen

Platformen vormen een essentieel onderdeel van het net op zee. TenneT bouwt vijf identieke platformen die in totaal 3500 MW aan windenergie zullen transporteren naar het vasteland.

Het net op zee transporteert opgewekte windenergie van zee naar het elektriciteitsnet op het vasteland. Dit gebeurt vanaf drie windenergiegebieden in de Noordzee. Het gaat om de windenergiegebieden Borssele, Hollandse Kust (zuid) en Hollandse Kust (noord). De overheid heeft deze gebieden aangewezen om meer duurzame energie op te wekken. Samen leveren de windenergiegebieden genoeg elektriciteit voor bijna de helft van alle huishoudens in Nederland.

Meer weten?

Handige links

Downloads

Consultatieproces net op zee (427 KB, pdf, 19-12-16)

Consultatieproces net op zee Download Download
Brochure Windenergie (3 MB, pdf, 05-04-18)

Brochure Windenergie Download Download