Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

North Sea Wind Power Hub

Zowel internationale samenwerking als innovatie zijn noodzakelijk om de klimaat- en energiedoelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs efficiënt en kosteneffectief te realiseren.

Internationaal gecoördineerd

Volgens de lange termijn visie (tot 2050) van TenneT is het voor een kosteneffectieve verdere uitrol van wind op zee, die naar verwachting grootschalig verder uit de kust zal plaats vinden, essentieel om over te gaan op een internationaal gecoördineerde uitrol van het net op zee met wind power hubs in plaats van nationale individuele aansluitingen.

North Sea Wind Power Hub

In 2016 presenteerde TenneT de visie voor de North Sea Wind Power Hub en nam het initiatief voor het opzetten van een consortium. Het consortium dat gezamenlijk de mogelijkheden onderzoekt voor deze zogenoemde North Sea Wind Power Hub telt nu vijf partners: TenneT Nederland, TenneT Duitsland, de Deense netbeheerder Energinet, Gasunie en Havenbedrijf Rotterdam.

Het consortium wil de grootschalige uitrol en integratie mogelijk maken van windenergie op de Noordzee, ver uit de kust. Dit probeert zij te realiseren tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten, als onderdeel van de transitie naar duurzame energiebronnen.

Hub-and-Spoke concept

De visie van het North Sea Wind Power Hub consortium is gebaseerd op een internationaal gecoördineerde uitrol van zogenoemde 'Hub-and-Spoke' projecten, waarbij windparken worden aangesloten op centraal gelegen hubs op zee. De hubs worden met Noordzeelanden verbonden via kabels of pijpleidingen. Zo worden elektriciteitsmarkten en sectoren (zoals bijvoorbeeld mobiliteit en industrie) met elkaar verbonden en wordt de windenergie slim en kostenefficiënt geïntegreerd in het  energiesysteem. Er wordt ook gekeken naar een mogelijke  toepassing van power-to-x, de omzetting van elektriciteit naar een andere energiedrager, bijvoorbeeld waterstof.

Uit haalbaarheidsonderzoek blijkt dat het door het consortium voorgestelde Hub-and-Spoke concept technisch en economisch uitvoerbaar is. Een windenergie hub van 10 tot 15 gigawatt kan de eerste stap zijn in de ontwikkeling van een of meerdere hubs die met omringende landen worden verbonden. Gezien de enorme opgave die er ligt om te kunnen voldoen het Klimaatakkoord van Parijs, is het de verwachting dat de eerste hub in de begin jaren '30 zal worden ontwikkeld.

Drie ontwerpscenario's

Het consortium onderzocht drie mogelijke ontwerpscenario’s voor de hubs, gebaseerd op funderingstypen: kunstmatige eilanden, caisson-eilanden en platforms. Het meest optimale funderingstype is daarbij afhankelijk van de locatie en de grootte van het aan te sluiten offshore wind cluster.
 


Hub-and-Spoke concept