Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden

Duurzame energie veilig, betrouwbaar en betaalbaar aan land brengen.

Waarom

Door het gebruik van fossiele brandstoffen zoals olie, aardgas en kolen warmt de aarde op en verandert ons klimaat. Om dit tegen te gaan, stapt Nederland over op duurzame energie uit wind, zon en aardwarmte. Hiervoor worden tussen 2024 en 2030 nieuwe windparken op zee worden gebouwd. TenneT is verantwoordelijk voor het aansluiten van deze windparken op het net op land, zodat de opgewekte energie gebruikt kan worden.

Wat

Het windpark Ten noorden van de Waddeneilanden heeft een vermogen van 700 megawatt (MW). Dat betekent dat ze samen zoveel elektriciteit opwekken als 700 duizend Nederlandse huishoudens jaarlijks gebruiken. Al die opgewekte stroom wordt via dit net op zee getransporteerd. De windparken worden via het net op zee met ondergrondse kabels aangesloten op het landelijke hoogspanningsnet. Het net op zee omvat een deel op zee en een deel op land. De aanleg van de kabels op land gebeurt via open ontgraving of in sommige gevallen via boringen.

Wanneer

Voorlopige planning:

  • Najaar 2020: Keuze voorkeursalternatief
  • 2021: Ter inzage legging ontwerp besluiten (inpassingsplan en vergunningen). Mogelijkheid  tot indienen zienswijze
  • 2022: Ter inzage legging definitieve besluiten
  • Eind 2022: Onherroepelijk besluiten
  • Vanaf 2023: Start Bouwfase
  • 2027: Inbedrijfname

Meer informatie

Downloads

Consultatieproces op zee (427 KB, pdf, 19-12-16)

Consultatieproces op zee Download Download
Brochure Windenergie (4 MB, pdf, 08-03-21)

Het net op zee

Brochure Windenergie Download Download
Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2017 (deel III) (2 MB, pdf, 06-12-17)

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2017 (deel III) Download Download

Op de hoogte blijven

Bezoek

de website

Lees meer

Aanmelden digitale nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het laatst nieuws rondom Ten noorden van de Waddeneilanden? Meld je dan aan voor onze digitale nieuwsbrief. Als je dit wenst, laat dan hier je e-mailadres achter. Wij gebruiken je e-mailadres alleen om je op de hoogte te houden van dit project.

Lees meer

Contact