Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Net op Zee Nederland

We zijn in Nederland op weg naar een duurzame energievoorziening. Een belangrijke bron van duurzame elektriciteit is wind. Wind op land, en vooral ook: wind op zee. De Nederlandse overheid heeft TenneT aangewezen als netbeheerder op zee. Dit betekent dat TenneT ervoor zorgt dat offshore windparken via het net op zee worden aangesloten op het elektriciteitsnet op land. Als ontwikkelaar en netbeheerder op zee kan TenneT haar ambitie waarmaken om de transitie naar de invoeding van meer duurzame energie in het net te faciliteren.

Programma Net op Zee

Programma 2023

Net op zee

  • Borssele
  • Hollandse Kust (zuid)
  • Hollandse Kust (noord)
Lees meer

Programma 2030

Noordzee-infrastructuur op de middellange termijn

  • Hollandse Kust (west)
  • Ten noorden van de Waddeneilanden
  • IJmuiden Ver
Lees meer

Lange termijn visie tot 2050

Noordzee-infrastructuur op de lange termijn

  • North Sea Wind Power Hub
Lees meer

Minder kosten, minder hinder

In een windenergiegebied liggen meerdere windparken bij elkaar. Het net op zee zorgt ervoor dat deze windparken zoveel mogelijk gebundeld worden aangesloten op het landelijke hoogspanningsnet. Hierdoor zijn er minder kabels en minder aanlandpunten op de kust nodig. Dit verlaagt de kosten aanzienlijk en geeft minder hinder voor de omgeving. Ook zijn de twee platformen binnen het windenergiegebied onderling verbonden, om de beschikbaarheid van het net op zee te verhogen.