Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Net op zee IJmuiden Ver Alpha

Duurzame energie veilig, betrouwbaar en betaalbaar aan land brengen.

Waarom

Door het gebruik van fossiele brandstoffen zoals olie, aardgas en kolen warmt de aarde op en verandert ons klimaat. Om dit tegen te gaan, stapt Nederland over op duurzame energie uit wind, zon en aardwarmte. Hiervoor worden tussen 2024 en 2030 nieuwe windparken op zee worden gebouwd. TenneT is verantwoordelijk voor het aansluiten van deze windparken op het net op land, zodat de opgewekte energie gebruikt kan worden.

Wat

In het windenergiegebied IJmuiden Ver worden windparken uit de routekaart windenergie op zee 2030 gebouwd met een vermogen van circa 4 Gigawatt (GW). De windparken produceren elektriciteit, die naar land wordt getransporteerd. Hiervoor zijn twee verbindingen van elk 2 GW nodig. Eén van deze twee verbindingen is het net op zee IJmuiden Ver Alpha (de andere is Net op zee IJmuiden Beta).

Wanneer

De voorbereidingen en procedures zijn gestart in 2019 en inbedrijfname van de netaansluiting Net op Zee IJmuiden Ver Alpha is voorzien voor 2027.

Meer informatie

Verbinding

TenneT bouwt hiervoor een converterstation op zee en één op land. Op het converterstation op zee komt de stroom van de windturbines samen. Om het stroomverlies tijdens het transport te beperken wordt de wisselstroom van de windturbines omgezet naar gelijkstroom. Voor het transport van de stroom naar land is een ondergrondse hoogspanningsverbinding door zee nodig. Het converterstation op land zet de gelijkstroom weer om in wisselstroom. De omzetting naar wisselstroom is nodig omdat het landelijke hoogspanningsnet ook op wisselstroom functioneert. Vanaf het converterstation gaat de stroom met ondergrondse kabels naar een bestaand 380 kV-hoogspanningsstation.  De hoogspanningsstations bij Borssele en Geertruidenberg zijn mogelijke locaties om de verbinding aan te sluiten op het hoogspanningsnet op land.

Meer informatie vind je op:

Infographic

Op de hoogte blijven

Bezoek

de website

Lees meer

Aanmelden nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het laatst nieuws rondom Net op zee IJmuiden Ver Alpha? Meld je dan aan voor onze digitale nieuwsbrief. Als je dit wenst, laat dan hier je e-mailadres achter. Wij gebruiken je e-mailadres alleen om je op de hoogte te houden van dit project.

Lees meer

Contact

Locatie van dit project