Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Net op zee Borssele

Duurzame energie veilig, betrouwbaar en betaalbaar aan land brengen.

Waarom

In het Energieakkoord is afgesproken dat in 2023 16% van de Nederlandse energievoorziening uit duurzame energiebronnen moet komen. Om dat doel te halen, moet Nederland onder andere meer windenergie opwekken, op land en op zee. De windparken Borssele, Hollandse Kust (zuid) en Hollandse Kust (noord) moeten in 2023 gerealiseerd zijn. Samen met de bestaande windparken levert dat een totaal vermogen van circa 4,5 gigawatt.

Wat

TenneT zorgt ervoor dat de toekomstige windparken op de Noordzee worden aangesloten op het Nederlandse elektriciteitsnet. Bij de netaansluiting van het toekomstige windpark Borssele gaat het om een verbinding van 1400 megawatt (MW), bestaande uit twee verbindingen van elk 700 MW.

Wanneer

Begin 2018 is met de uitvoering van het project gestart. Het is de bedoeling dat de aansluiting van windpark Borssele (Alpha) in 2019 gereed is. De aansluiting van windpark Borssele (Beta) wordt in 2020 opgeleverd.

Projectupdates

Recente ontwikkelingen

Voorafgaand aan de subsidietender voor Borssele kavels III en IV in september 2016 heeft TenneT een aantal updates gepubliceerd:

  • Nieuwste Q&A document (versie 10), inclusief Memo scour protection Borssele Alpha Beta
  • Modelovereenkomsten
  • Op 22 juni 2016 is er een zogenaamde ‘Interface Risk Inventory Session’ gehouden. Deze workshop was georganiseerd om de belangrijkste interface-risico’s vanuit het perspectief van de windparkontwikkelaars in kaart te brengen, om ervoor te zorgen dat TenneT zich al in een vroeg stadium van het ontwikkelingsproces bewust is van alle relevante interface-gerelateerde thema’s. TenneT wil graag alle deelnemers aan de workshop bedanken voor hun waardevolle bijdrage. De presentatie en het verslag van de workshop zijn nu beschikbaar:

Meer informatie

Veel gestelde vragen

Wat is de relatie tussen Zuid-West 380 kV en Wind op Zee?
  • De huidige 380 kV verbinding vanuit Borssele is vol.
  • Zonder de nieuwe verbinding is er onvoldoende toekomstvaste transportcapaciteit beschikbaar voor nieuwe (grootschalige) conventionele opwekking, (grootschalige) offshore windenergie en windenergie op land.
  • Dit geldt niet alleen in Borssele maar voor heel Zeeland, inclusief Zeeuws Vlaanderen (met het industriegebied in Terneuzen).
  • Het geplande windpark voor de kust bij Walcheren is zo een nieuwe productlocatie.
  • TenneT is op grond van de Elektriciteitswet verplicht tot het aansluiten van dit nieuwe windpark  of, als hiervoor geen ruimte meer is, te zorgen dat hiervoor nieuwe transportcapaciteit wordt gebouwd.
  • Op de huidige verbinding is onvoldoende toekomstvaste aansluitcapaciteit beschikbaar voor de nieuwe (grootschalige) offshore windenergie.
  • Echter, ook zonder de aansluiting van Wind op Zee op Station Borssele is ZW380 noodzakelijk.
Waarom wordt er niet aangeland op Rilland?

 

De capaciteitsuitbreiding voor ZW380 dient sowieso te worden gerealiseerd daardoor is er ruim voldoende transportcapaciteit vanuit Borssele beschikbaar. Om deze reden is gekozen om Wind op Zee aan te sluiten op Borssele. Ook wanneer Wind op Zee zou aansluiten op Rilland, zal ZW380 gerealiseerd worden.

Bepaalt TenneT de ligging van de netaansluiting?

Nee, het tracé van de netaansluiting wordt vastgesteld door de ministers van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu. Voorafgaand daaraan heeft TenneT vier verschillende routes onderzocht. Meer over hoe de keuze voor het tracé tot stand komt, leest u in Waarom deze route?

Worden alle toekomstige windparken aangesloten zoals windpark Borssele?

TenneT verbindt de toekomstige windparken voor de kust van Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland op dezelfde manier. TenneT gebruikt dezelfde soort platformen die vlakbij de windparken staan en dezelfde soort kabelverbinding naar de kust. Dat is efficiënter, sneller en goedkoper. Waar de kabels precies ‘aanlanden’ en hoe ze worden verbonden met het bestaande hoogspanningsnet (ondergronds/bovengronds) kan per locatie verschillen.

Downloads

Consultatieproces Net op zee (427 KB, pdf, 19-12-16)

Consultatieproces Net op zee Download Download
Brochure Windenergie (3 MB, pdf, 23-11-17)

Het net op zee

Brochure Windenergie Download Download
KCD Net op zee (2 MB, pdf, 06-12-17)

KCD Net op zee Download Download

Downloads voor jonge bezoekers

Kleurplaat Borssele Beta (2 MB, pdf, 03-04-20)

Kleurplaat Borssele Beta Download Download
Kleurplaat Borssele Beta met snijtekens (2 MB, pdf, 03-04-20)

Kleurplaat Borssele Beta met snijtekens Download Download

Op de hoogte blijven

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatst nieuws rondom net op zee Borssele? Meldt u dan aan voor onze nieuwsbrief. Wij gebruiken uw gegevens alleen om u op de hoogte te houden van dit project.

Aanmelden nieuwsbrief

Bezoek

de website

Lees meer

Contact