Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

NordLink

De eerste onderzeese gelijkstroom hoogspanningsverbinding tussen Duitsland en Noorwegen.

Facts

Verbinding

  • 623 km netaansluiting DC (HCDC)
  • Capaciteit: 1.400 MW op +/- 525 kV DC
  • Onshore: 53 km overhead line (Vollesfjord naar Tonstad Noorwegen)
  • Offshore: 516 km zeekabel
  • Onshore: 54 km landkabel (Büsum maar Wilte /Duitsland)

Aansluitpunten

  • Substation Wilster (DE)
  • Substation Tonstad (NO)

Projectstatus

  • Inbedrijfstelling in 2020

Over NordLink

NordLink, de “groene lijn”, is de eerste directe stroomverbinding tussen Duitsland en Noorwegen. De hoogspanning-gelijkstroomverbinding zal de uitwisseling mogelijk maken van 1.400 Megawatt hernieuwbare energie - windkracht van Duitsland en waterkracht van Noorwegen. Op die manier levert NordLink een belangrijke bijdrage voor de energietransitie in Duitsland en Europa.

De energie-uitwisseling via NordLink zal de leveringszekerheid voor zowel de Duitse als de Noorse elektriciteitsnetten verhogen en de uitwisseling van hernieuwbare energie, met name waterkracht en wind, tussen de twee landen mogelijk maken. Dit heeft niet alleen een positief effect op de energieprijzen, maar zal ook de integratie van de Europese elektriciteitsmarkt versnellen.

NordLink – de “groene lijn"

NordLink wordt als hoogspanning-gelijkstroomoverdracht tussen Duitsland en Noorwegen met een tracélengte van 623 km gerealiseerd. Op basis van de tracélengte wordt voor het transport van elektriciteit door de beide lijnen (plus- en minpool), die met converterstations op elk einde verbonden zijn, gelijkstroom gebruikt. Gelijkstroom is vooral aangewezen voor lange afstanden en grote overdrachten. De converterstations worden in Wilster (Sleeswijk-Holstein) en Tonstad (Noorwegen) opgericht. Op deze locaties wordt de stroom van gelijk- naar wisselstroom (bijv. omgekeerd, naargelang van de transportrichting) veranderd en naar het Duitse of Noorse transportnet gebracht om huishoudens en ondernemingen van stroom te voorzien.

Motor van de energietransitie /Integratie van hernieuwbare energie

NordLink vormt een mijlpaal bij de realisatie van de energietransitie. Door de integratie van het project in de wet voor het nationale verbruiksplan zijn de noodzaak en de dringende nood aan de omzetting van het project voor de energiemarkt wettelijk verankerd. De verlening van de status als “Project van gezamenlijk belang” door de Europese Unie, volgens de nieuwe richtlijnen voor de transeuropese energie-infrastructuur onderstreept het hoge nationaal-economische en energie-efficiënte belang van het project op Europees niveau.

NordLink – de “groene lijn” - creëert een verbinding naar de capaciteiten van de waterkrachtinstallaties in Noorwegen en zal de bottelnecks in het Duitse transportnet tegengaan. Deze interconnector vergroot de mogelijkheden voor de uitwisseling van hernieuwbare energie en levert een bijdrage voor de daling van de CO2-emissies en de realisatie van de klimaatdoelstellingen.

NordLink heeft een capaciteit van 1.400 Megawatt (MW) en kan meer dan 3,6 miljoen Duitse huishoudens van hernieuwbare energie voorzien. Dat beantwoordt aan een invoeding van 466 windmolen voor elk 3 mW. Bijgevolg ligt de capaciteit van de interconnector een beetje boven de grote conventionele krachtcentrale.

Europese marktintegratie

NordLink is de eerste interconnector die de energiemarkten van Noorwegen en Duitsland direct met elkaar verbindt. Deze verbinding bevordert de integratie van de Noordwest-Europese energiemarkt, verhoogt de marktefficiëntie en draagt bij tot de stabilisatie van de energieprijzen.

„Opslag“ van windenergie

De verbinding van de Noorse waterkracht met de Duitse windenergie biedt voordelen voor beide landen. Als bijvoorbeeld in Duitsland een overschot aan energie wordt geproduceerd, kan deze via NordLink naar Noorwegen worden overgedragen. De waterreservoirs in Noorwegen dienen dan als “natuurlijke reservoirs” voor de windenergie, omdat het water in de reservoirs blijft. Omgekeerd kan Duitsland bij een hoge vraag energie op basis van waterkracht uit Noorwegen importeren.

Duits-Noorse samenwerking

Het NordLink-project wordt door een consortium gerealiseerd waarin voor respectievelijk 50% de Noorse elektriciteitstransporteur Statnett en ook de DC Nordseekabel GmbH & Co.KG participeren. Aan DC Noordzeekabel hebben TenneT en de KfW elk 50 procent van de aandelen. DC Noordzeekabel verantwoordt de bouw en vergunningen aan Duitse kant. NordLink zal als hoogspanning-gelijkstroom-transmissie over een capaciteit van 1.400 MW beschikken en tussen Tonstad in Noorweegen en Wilster in Sleeswijk-Holstein lopen.

Downloads

Factsheet: Benefits (432 KB, pdf, 31-01-19)

Benefits of the NordLink interconnector

Factsheet: Benefits Download Download
NordLink - Technisch ontwerp (535 KB, jpg, 05-09-18)

Grafiek

NordLink - Technisch ontwerp Download Download
Factsheet: Technical Design (171 KB, pdf, 31-01-19)

Technical design of the first HVDC link between Germany and Norway

Factsheet: Technical Design Download Download
NordLink - Secties (1 MB, jpg, 31-01-18)

Grafiek

NordLink - Secties Download Download

Contact

Ook interessant

NorNed

De hoogspanningsnetten van Noorwegen en Nederland zijn sinds 2008 met elkaar verbonden. De kabel is 580 kilometer lang en heeft een capaciteit van 700 MW. Hiermee zijn TenneT en het Noorse Statnett de eigenaren van de langste onderzeese gelijkstroom hoogspanningsverbinding.

Lees meer

COBRAcable

Vanaf 2019 zijn de Nederlandse en Deense hoogspanningsnetten rechtstreeks met elkaar verbonden via een onderzeese gelijkstroom hoogspanningsverbinding; de COBRAcable. De kabel van circa 325 kilometer heeft een capaciteit van 700 MW.

Lees meer

BritNed

De BritNed-kabel verbindt de Nederlandse en Britse elektriciteitsmarkten.

Lees meer