Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met meer dan 22.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

NordLink

De eerste onderzeese gelijkstroom hoogspanningsverbinding tussen Duitsland en Noorwegen.

Facts

Verbinding

  • 623 km netaansluiting DC (HCDC)
  • Capaciteit: 1.400 MW op +/- 525 kV DC
  • Onshore: 53 km overhead line (Vollesfjord naar Tonstad Noorwegen)
  • Offshore: 516 km zeekabel
  • Onshore: 54 km landkabel (Büsum maar Wilte /Duitsland)

Aansluitpunten

  • Substation Wilster (DE)
  • Substation Tonstad (NO)

Projectstatus

  • De voltooiing zal in 2020 plaatsvinden

Over NordLink

NordLink maakt de uitwisseling van stroom tussen Duitsland en Noorwegen mogelijk. Deze interconnector draagt bij aan de leveringszekerheid op het Duitse en Noorse transportnet en faciliteert de uitwisseling van duurzaam opgewekte energie – met name uit water en windkracht – tussen de beide landen.

Europese marktintegratie

NordLink integreert de tot dusver nog niet direct verbonden Noorse en Duitse stroommarkten. Deze interconnector brengt de realisatie van een geïntegreerde Europese stroommarkt een stap dichterbij en verhoogt tevens de marktefficiëntie en stabiliseert de stroomprijzen.

Motor achter de Energiewende

NordLink vormt een van de hoekstenen voor het welslagen van de Energiewende (transitie naar duurzame energie) in Duitsland. Dit project is opgenomen in de Bundesbedarfsplangesetz, de Duitse wet die regelt welke netuitbreidingsprojecten met voorrang moeten worden uitgevoerd. Hiermee is de energie-economische noodzaak van en de urgente behoefte aan realisatie van dit project ook wettelijk verankerd. Het feit dat de Europese Unie aan dit project de status van 'project van gemeenschappelijk belang' (project of common interest) heeft toegekend op grond van de nieuwe richtlijnen voor trans-Europese energie-infrastructuur, onderstreept daarnaast de grote algemeen economische en energie-economische betekenis van het project op Europees niveau.

Techniek

NordLink wordt gebouwd als een hoogspanningsgelijkstroomverbinding (HVDC) tussen Noorwegen en Duitsland een tracélengte van 623 kilometer. Vanwege de afstand wordt voor het stroomtransport door beide kabels (plus- en minpool) gelijkstroom gebruikt. In de converterstations, een in Noorwegen (Tonstad) en een in Duitsland (Wilster in de deelstaat Sleeswijk Holstein) wordt de stroom weer omgezet in wisselstroom om zo te kunnen worden ingevoed op de Duitse en Noorse wisselstroomtransportnetten.

Kaart

Technisch concept

Duits-Noorse samenwerking

Duits-Noorse samenwerking

Het NordLink-project wordt gerealiseerd door een consortium waar Statnett en DC Nordseekabel GmbH & Co.KG beide een aandeel van 50% in hebben. DC Nordseekabel bestaat uit de partners TenneT en de Duitse bank, KfW, die beide een 50%-aandeel hebben.

Video

NordLink: de "groene verbinding"

NordLink de "groene verbinding" - is de eerste directe verbinding tussen de elektriciteitsmarkten in Noorwegen en Duitsland. De interconnector is 623 km lang en heeft een capaciteit van 1.400 megawatt (ongeveer 525 kV) en zorgt er voor dat duurzame energie uitgewisseld kan worden. Waterkracht uit Noorwegen en wind energie uit Duitsland. Tegelijkertijd speelt NordLink een rol in het versterken van de leveringszekerheid in beide landen. Daarnaast helpt het de CO2 emissie te verkleinen en klimaatdoelstellingen te behalen. Door de afstand en de hoge voltage dat over de kabel getransporteerd moet worden, is er gekozen voor een HVDC verbinding. Aan het begin en einde van de kabel wordt een converterstation gebouwd. In Duitsland wordt dit in Wilster gebouwd (de gemeente Nortorf) in Schleswig-Holstein terwijl in Noorwegen dit in Tonstad wordt gebouwd. In deze converterstations wordt de elektriciteit omgezet in wisselstroom of in gelijkstroom, afhankelijk van de route die de elektriciteit op gaat, en gaat via de hoogspanningsverbindingen naar huishoudens en bedrijven.

Dr. Robert Habeck (Minister for Energy Transition in Schleswig-Holstein) about the importance of NordLink

Dr. Robert Habeck (Green party), Minister for Energy Transition in Schleswig-Holstein, about the importance of NordLink as a key future building block in the European energy transition.

Leveringszekerheid

Interconnectoren leveren een positieve bijdrage aan de leveringszekerheid.  NordLink geeft toegang tot de capaciteit van waterreservoirs in Noorwegen en bij verbruikspieken in Duitsland kunnen deze reserves worden ingezet om stroom naar Duitsland te transporteren. In Duitsland profiteren de verbruikers van het positieve effect op de stroomprijzen door de import van voordelige waterkracht. In Noorwegen komen de positieve effecten hoofdzakelijk voort uit de afzet van Noorse productieoverschotten die in regenrijke periodes ontstaan. In drogere periodes profiteren de Noorse verbruikers van de lagere stroomprijzen als via NordLink windstroom uit Noord Duitsland direct naar Noorwegen kan worden getransporteerd.

Downloads

Factsheet: Benefits (299 KB, pdf, 05-10-17)

Benefits of the NordLink interconnector

Factsheet: Benefits Download Download
Factsheet: Technical Design (130 KB, pdf, 05-10-17)

Technical design of the first HVDC link between Germany and Norway

Factsheet: Technical Design Download Download

Contact

Service Center

0800 836 63 88

Mathias Fischer

Pressesprecher - Region Nord, Netzausbau offshore sowie onshore Nord, NordLink, Unternehmen

0049 (0)921 50740-4044

Jeroen Brouwers

Media Relations

+31 (0)26 373 26 00

Ook interessant

NorNed

De hoogspanningsnetten van Noorwegen en Nederland zijn sinds 2008 met elkaar verbonden. De kabel is 580 kilometer lang en heeft een capaciteit van 700 MW. Hiermee zijn TenneT en het Noorse Statnett de eigenaren van de langste onderzeese gelijkstroom hoogspanningsverbinding.

Lees meer

COBRAcable

De Nederlandse en Deense beheerders van het hoogspanningsnet, TenneT en Energienet.dk, leggen een onderzeese hoogspanningsverbinding aan die het Nederlandse en Deense elektriciteitsnet rechtstreeks met elkaar verbindt; de COBRAcable. De kabelverbinding met een capaciteit van circa 700 MW is ongeveer 325 kilometer lang en loopt vanaf Eemshaven (Nederland) via Duitsland naar Endrup (Denemarken).

Lees meer

BritNed

Deze 1000 MW hoogspanningsverbinding heeft een lengte van 260 kilometer en loopt van het Isle of Grain (Kent, VK) naar de Maasvlakte bij Rotterdam. Via de kabel wordt stroom in beide richtingen getransporteerd, op basis van vraag en aanbod en prijsverschillen tussen beide elektriciteitsmarkten. De operationele en technische bedrijfsvoering van de kabel is in handen van BritNed Development Ltd., een joint venture van het Britse energieconcern National Gris en NLink International, een dochtermaatschappij van TenneT.

Lees meer