Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Oog voor de natuur

De hoogspanningsverbinding Randstad 380 kV Noordring loopt dwars door het groene hart en heeft daardoor een behoorlijke invloed op de natuur. Vanuit de wet Natuurbescherming doen we er alles aan om de flora en fauna zoveel mogelijk te ontzien en te beschermen. Zo zijn we de afgelopen maanden druk geweest met de rugstreeppadden, oeverzwaluwen en andere vogels.

'Beschermende maatregelen'

 

Padden en vogels

Bij de aanleg van een nieuwe hoogspanningsverbinding is het belangrijk om de natuur zoveel mogelijk tegemoet te komen. Dat doen we door waar nodig zogenaamde mitigerende maatregelen te nemen. Deze zijn heel divers en afhankelijk van de soorten dieren en planten in een specifiek gebied. Een mooi voorbeeld is het Bentwoud, vlakbij Benthuizen. Hier zijn rugstreeppadden gesignaleerd. Om te voorkomen dat deze dieren onze werkterreinen op komen, en daardoor het risico lopen om gedood te worden, heeft de aannemer amfibischermen geplaatst. Maar ook broedende vogels hebben onze aandacht. Zoals bij Hoofddorp. Daar had zich enige tijd geleden een zwerm Oeverzwaluwen gevestigd. Om te voorkomen dat broedvogels zich vestigen in het gebied trekt een natuurbeheerder elke dag door het gebied. 

Beschermen

Ook nadat de hoogspanningsverbinding in bedrijf is nemen we maatregelen om te zorgen dat beschermende en veel voorkomende vogels zoals eenden en meeuwen geen schade worden toegebracht. In de bovenste en onderste draden van de hoogspanningsverbinding worden zogenaamde varkenskrullen en vogelflappen aangebracht. Deze vormen van draadmarkering die ervoor zorgen om de zichtbaarheid van de geleiders te verbeteren zodat vogels er niet tegenaan vliegen. 
Het type vogelflappen dat we gebruiken is in Duitsland ontwikkeld samen met vogelbeschermingorganisaties en universiteiten. De vogelflappen zorgen voor een vermindering van zo’n 70 procent van het aantal vogelaanvaringen. 

Locatie van dit project