Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Heidecorridor Soestduinen

In een voormalig pompstation van Vitens in Soestduinen organiseert TenneT samen met Vitens en Utrechts Landschap een middag om bewoners uit de naast gelegen appartementencomplexen te informeren over de heidecorridor. Het doel is het realiseren van een hoogwaardige heidecorridor voor reptielen en grondgebonden insecten tussen de Vlasakkers, waterwingebied Soestduinen en Park Vliegbasis Soesterberg. Deze voert via het tracé van de bovengrondse hoogspanningsverbinding. Ondanks de regen komen er zo’n veertig bewoners op de middag af.

Welkom in de Lizard Lane

De plannen

Achter de tafel van TenneT staat ecoloog Pieter Baalberg. Bewoners kijken geïnteresseerd naar de kaarten van het inrichtingsplan. TenneT heeft al een deel van de strook met bomen en planten onder de hoogspanningsverbinding gekapt. Dat is nodig vanuit veiligheidsoogpunt. Hoge beplanting kan de hoogspanningsverbinding raken waardoor er een gevaarlijke situatie kan ontstaan. Die strook wordt vervolgens omgevormd naar een heidecorridor: de ‘Lizard Lane’. Een uitstekende manier om de biodiversiteit in het gebied te versterken en diverse bestaande gebieden met elkaar te verbinden. “Er loopt een weg door de corridor, hoe los je dat op voor de zandhagedis?”, vraagt een bewoner. “De Provincie Utrecht maakt hiervoor een faunapassage onder de weg door. Zo kunnen we de gebieden met elkaar verbinden”, antwoordt Pieter.

Veldwerk

Tijdens de rondleiding over het terrein wordt duidelijk wat er op de tekeningen staat. Bij een perceel waar bomen zijn geveld staat de groep stil. Pieter: “Doe je na het kappen van bomen en planten niets dan ontstaat er een natuurlijk bos. Dat betekent dat er onder een hoogspanningsverbinding een onveilige situatie kan ontstaan. Maar een kale vlakte oogt ook niet aantrekkelijk. Dus daar gaan we omvormen naar de heidecorridor.” Door het creëren van een grondwal en lagere beplanting aan de zijkanten van de heidestrook te plaatsen wordt de beplanting geleidelijk minder, waardoor de strook voller oogt. 

Het gebied is rijk aan verschillende soorten vlinders, zandhagedissen, ringslangen en hazelwormen, te veel om op te noemen. Karakteristieke bomen, zoals de vliegden of een holle boom blijven staan. In de holle "dode" bomen zitten vaak vleermuizen, spechten of marters. Dit plan wordt samen gerealiseerd met Vitens, Utrechts Landschap, Defensie, Gemeente Soest, Provincie Utrecht en TenneT. Door samen te werken kunnen we laten zien dat rondom bestaande infra natuurontwikkeling mogelijk is. De bewoners hebben een goed beeld gekregen van de plannen. Een veel gestelde vraag was of er ook een kikkerpoel kon komen. Projectleider Erik Salari "Het zit nu niet in de plannen, maar met zoveel leuke reacties nemen we deze vraag serieus mee." Vanuit hun eigen balkon kunnen de omwonenden de voortgang goed in de gaten blijven houden.

Locatie van dit project