Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Boomvalkkuikens geringd

De boomvalk is een trekvogel die door de achteruitgang van het aantal broedvogels in Nederland als kwetsbaar op de rode lijst voorkomt. In Muiderberg koos de boomvalk een hoogspanningsmast uit als broedplaats.

'Boomvalkkuikens geringd'

Dat is geen probleem zolang de veiligheid en leveringszekerheid gewaarborgd blijft. Het beklimmen van een hoogspanningsmast (in bedrijf) en ophalen van de kuikens is een specialistische taak die door een opzichter van TenneT is uitgevoerd. 

Ringen

De opzichter heeft de kuikens uit het nest gehaald en ze veilig naar een medewerker van de werkgroep gebracht. Hij heeft de kuikens geringd, gemeten en gewogen. Daarna zijn de kuikens weer teruggezet in het nest, later het jaar volgen ze hun ouders richting het zuiden. In ons land worden boomvalken aangetroffen in open agrarische landschappen, natuurgebieden en soms in hoogspanningsmasten. 

Gerekend over heel Nederland lopen de aantallen terug. In de gedragscode Flora & Fauna die TenneT volgt, is onder meer geregeld hoe we met nesten om moeten gaan in hoogspanningsmasten tijdens onderhoudswerkzaamheden.

Locatie van dit project