Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Boomkunst verbindt mens en natuur

De hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380 kV kruist de Zeddamsweg in Etten. Aan beide zijden van het tracé staan twee oude eiken. Gehalveerd om te voorkomen dat ze de hoogspanningslijnen raken. Ze stonden op de nominatie om gekapt te worden. Een bewoonster uit de omgeving kwam op het idee de bomen een nieuw leven te geven in de vorm van een kunstwerk.

Mens en natuur

Op een koude ochtend begin december rijdt een gele hoogwerker naar de oude eik. Léon Marie Dekker, kunstenaar, staat met zijn zaag klaar om een gravure in de boom te zagen. De achterliggende gedachte is dat de bomen zo niet versnipperd worden maar een nieuwe functie krijgen. “Een subtiele herinnering aan de natuur die moet wijken voor de mens. Door de bomen een nieuwe functie te geven zijn is als het ware ‘connected’ met zowel de hoogspanningsverbinding als de omgeving. De stammen zijn ongeveer acht meter hoog. Het beeld dat ik voor ogen heb is een bliksemschicht die de aarde raakt. Bliksem is een ontlading tussen polen, dat  staat voor mij voor de constante dynamiek die er is. Gelijkheid en ongelijkheid, lading en ontlading.”

Verbinding

Het idee om de eiken te sparen en ze ‘te connecten’ komt van buurtbewoonster Lies Vischer: “Ik vond het zonde dat we energie zouden verspillen aan het kappen en versnipperen van de boom. Door het kunstwerk, in combinatie met de elektriciteit, maken we een nieuwe connectie tussen natuur en mens. Ik was dan ook heel blij dat TenneT, de gemeente en de Provincie positief waren en dat we nu kunnen beginnen met de voorbereidingen”.

Léon Marie gaat aan de slag met zijn zaag, zodat de gefiguurzaagde plekken in het voorjaar gevuld kunnen worden met gekleurde lokale leem. “Door het natte en koude weer kan ik dat helaas nu niet doen. Maar in het voorjaar rond ik het af. Door het toevoegen van de gekleurde leem ontstaan een mooie tekening in de stammen en krijgen deze een nieuwe functie. Twee bakens langs de hoopspanningsverbinding.

Locatie van dit project