Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met meer dan 22.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Groene kaart

Onze inzet voor mens, natuur én omgeving.

Groene kaart

Al onze activiteiten moeten rekening houden met de belangen van de natuur en de maatschappij. Daarom besteden we veel aandacht aan de vraag: wat zijn de effecten van ons werk op de natuur, gemeenschappen en de maatschappij als geheel? Dat zie je direct terug in onze ‘groene netkaart’. Deze kaart biedt een overzicht van klein- en grootschalige initiatieven die allemaal door TenneT-medewerkers zijn opgezet, vaak na signalen van of in afstemming met omwonenden, NGO’s of bevoegde gezagen. Niet omdat het moet op grond van wet- of regelgeving, maar omdat TenneT daadwerkelijk betrokken is bij mens en natuur in de omgeving waarin we werken.  Zo laten we schapen grazen om de begroeiing onder een hoogspanningsverbinding laag te houden, en leggen we ons werk even stil als we op de bouwplaats vogels aantreffen in het broedseizoen. Ook hebben we al op meerder plaatsen het landschap verrijkt met nieuwe bomen, struiken of gewassen om de biodiversiteit te verbeteren of het ecosysteem te versterken. Benieuwd naar onze kleine en grote lokale en regionale initiatieven? Bekijk dan hieronder onze groene kaart!

Natuur

De samenleving krijgt steeds meer oog voor de effecten van menselijke activiteiten op de natuur. TenneT onderkent dat we met onze bedrijfsmiddelen een unieke kans hebben om op een positieve manier aan de natuur bij te dragen. In de praktijk betekent dit dat we nabij nieuwe en bestaande hoogspanningsverbindingen onze verantwoordelijkheid nemen om milieueffecten te minimaliseren en de lokale natuur te beschermen en verbeteren. Tegelijkertijd streven we naar evenwicht in onze natuur gerelateerde bedrijfsactiviteiten. Regelgeving zorgt er nu ook al voor dat TenneT de natuur moet ontzien, maar alternatieve ideeën, uitgewerkt in nauwe samenwerking met belanghebbenden als lokale gemeenschappen, overheden en NGO's, kunnen voordelen bieden voor de samenleving, de biodiversiteit, ecosystemen en het landschap.

 

Goede ideeën ontstaan samen

Onze hoogspanningsverbindingen en stations zijn verspreid over Nederland en Duitsland te vinden, vaak in natuurgebieden, waarmee ze dus een effect hebben op mens, natuur én omgeving. Tegelijkertijd is TenneT afhankelijk van de natuur, die zorgt voor visuele afscherming, geluiddemping en veilige gebieden rondom onze stations. TenneT stimuleert zijn medewerkers om samen met belanghebbenden - zowel bij nieuwbouw- als beheerprojecten - ideeën aan te dragen die onze inzet voor de natuur versterken.


Downloads

Landschap en hoogspanningsnet (15 MB, pdf, 11-10-17)

Visie en richtlijnen voor landschappelijke inpassing

Landschap en hoogspanningsnet Download Download