Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Lennart van Rees

In de serie 'De Projectreis' interviewen wij mensen die een rol spelen bij een project van TenneT. Voor- en tegenstanders laten zich horen. Deze keer stellen we vijf vragen aan milieukundige en jurist Erik de Waal. Hij is werkzaam bij Natuur- en Milieufederatie Groningen en hij volgt het project Net op Zee Ten noorden van de Waddeneilanden kritisch vanuit het perspectief van natuur- en milieuorganisaties.

1. Wanneer komt een rentmeester in beeld?

Lennart is rentmeester bij Duvekot Rentmeesters. Hij komt in beeld wanneer TenneT helder heeft waar werkzaamheden zijn gepland en welke impact deze hebben op de omgeving. Lennart van Rees: "Een rentmeester bemiddelt tussen grondeigenaren en TenneT. Ik ben enerzijds de oren en ogen van TenneT in het veld en anderzijds de contactpersoon van rechthebbenden voor vragen of opmerkingen aan het projectteam."

2. Wat is de taak/rol van een rentmeester?

"Als rentmeester zorg ik er binnen een project voor dat bekend is welke wensen en belangen rechthebbenden hebben. Bij het plannen en uitvoeren van werkzaamheden wordt hier zoveel mogelijk rekening mee gehouden. We staan voor een duurzame relatie. Na de aanleg van een hoogspanningsstation gaat het beheer van het station immers door. Ook dan zijn wij de contactpersoon voor rechthebbenden. Verder zorg ik ervoor dat grondeigenaren juridisch toestemming geven aan TenneT om op hun grond te mogen werken. En ik formuleer met de grondeigenaar de werkafspraken voor de aannemer die het hoogspanningsstation gaat bouwen."

3. Hoe bereid je je voor?

Wanneer, in het geval van een nieuw te bouwen hoogspanningsstation, het voorlopige ontwerp van het station klaar is, gaat Van Rees aan de slag. "Dat ontwerp maakt helder waar gewerkt gaat worden en welke maatregelen en belemmeringen, zoals werkterreinen, nodig zijn. Voordat ik rechthebbenden bezoek, verdiep ik me in de omgeving. Ik kijk welke percelen en rechthebbenden te maken krijgen met de werkzaamheden van TenneT en welke impact deze op hen hebben. Daarna benader ik de betreffende mensen. We maken kennis, bespreken de te verwachten overlast en we bepalen welke (schade)vergoedingen er zijn."

4. Wat heb je gedaan voor project Musselkanaal

"Voor het geplande station op bedrijvenpark Zuid-Groningen zijn we in gesprek met zo'n 30 rechthebbenden, inclusief de gemeente en het waterschap. Iedereen is heel praktisch ingesteld en denkt mee over hoe de overlast van de bouw beperkt kan worden. Het is voor mij als rentmeester heel plezierig zulke open gesprekken te kunnen voeren. Juist benoemen waar de pijn zit en meedenken in een werkbare oplossing zorgt voor wederzijds begrip en vaak ook opties om elkaar tegemoet te komen."

5. Wat levert meewerken op voor grondeigenaren?

A"ls er iets wordt gebouwd is het altijd een belemmering. Soms is het tijdelijk. Met de meeste mensen maakt je afspraken ver hoe overlast te verminderen of te compenseren. Ik zit namens TenneT aan tafel maar behartig de belangen van de eigenaren. Wij zijn de voelsprieten van TenneT in het veld. Wij gaan voor een duurzame relatie."

Lees meer over dit project.