Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

De Projectreis

In de serie 'De Projectreis' interviewen we mensen die een rol spelen bij een van onze projecten. Voor- en tegenstanders laten we aan het woord. Ga je mee op reis?

68 wordt hij volgende week, milieukundige en jurist Erik de Waal. Zijn ouders waren 'verhuizerig'; van Amsterdam tot Genève. In 1989 streek hij met zijn vrouw neer in Friesland. Voelt zich meer Fries en zeiler dan stadse Amsterdammer. De manier waarop hij spreekt over het behoud van de natuur, de Waddenzee en biobouwers maakt indruk. Bewonderenswaardig hoe hij strijdt voor onze natuur en tegelijkertijd realistisch is over de energietransitie. Zijn drijfveren etaleert hij zonder ernaar te hoeven vragen. En zijn overtuiging dat Wind op zee 'moet', steekt hij ook niet onder stoelen of banken.

Lees verder

Lennart van Rees (27) is rentmeester bij Duvekot Rentmeesters. Hij komt in beeld wanneer TenneT helder heeft waar werkzaamheden zijn gepland en welke impact deze hebben op de omgeving.  is 27 jaar en opgegroeid in Gieten (Drenthe). Hij woont nu in Hoogeveen maar verhuist binnenkort naar het buitengebied van Gees. In het buitengebied is Lennart actief als jager. "Vanuit het rentmeesterschap probeer je ook duurzame relaties op te bouwen met een lange termijn doel. Jagen en natuurbeheer (opleiding HBE Bos- en Natuurbeheer) sluiten hierbij naadloos aan.

"Ik vind heldere en open communicatie met zowel aannemer als rechthebbenden heel belangrijk. De projecten die TenneT uitvoert op gronden van derden vinden grotendeels plaats op basis van vertrouwen."

Lees verder