Skip to content

Heeft u plannen om zonnepanelen of een zonnepark te plaatsen binnen de veiligheidszone van een hoogspanningsverbinding, dan is dat mogelijk onder voorwaarden. Per locatie bekijken we of de situatie het toelaat. Iedere plaatsing wordt door ons op maat getoetst in het kader van veiligheid en leveringszekerheid.

Wilt u binnen de veiligheidszone van onze bovengrondse hoogspanningsverbindingen zonnepanelen of een park plaatsen dan is toetsing aan de Europese norm NEN-EN 50341 verplicht. Gebruik het toestemmingenformulier om dit aan te vragen.

Plaatst u de panelen of het park buiten de veiligheidszone van onze hoogspanningsverbinding dan is geen toestemming vanuit TenneT nodig, maar wij geven u graag advies bij de aanleg met het oog op de veiligheid.

De voorwaarden: 

  • Hoogspanningsverbindingen moeten altijd (24/7) toegankelijk zijn voor TenneT of door TenneT aangewezen partijen.
  • Er moet altijd een strook grond vrij blijven en er moeten opstelplaatsen mogelijk zijn bij de masten voor de uitvoering van werkzaamheden.
  • Bij uitvoering van onderhoudswerkzaamheden, het verhelpen van een storing of calamiteiten kan het nodig zijn om de geleiders te laten zakken. Hiervoor is mogelijk extra ruimte nodig, houd hiermee rekening in uw plannen.
  • De brandveiligheid van de PV-panelen is een belangrijk aandachtspunt.
  • Houd rekening met de elektromagnetische compatibiliteit (EMC) beïnvloedingsverschijnselen die optreden in de installaties van het zonnepark.
  • Opwekkingsverliezen die kunnen gaan optreden en overige schade die kan ontstaan aan de PV-panelen.
  • Bij een defect aan één of meerdere panelen of bij draadbreuk mag geen gevaarlijke situatie ontstaan met kans op elektrocutie. De panelen moeten voldoen aan de NEN3140 deel ELV spanningen en het afschakelprotocol.
  • Inrichten storingsorganisatie/contact bij reguliere inspectie/contact bij calamiteiten/incidenten.

Heeft u andere vragen? Neem dan contact op.