Skip to content

Werkzaamheden bij hoogspanningsverbindingen

Zorg voor veiligheid

Heeft u een bestaande hoogspanningsverbinding op of onder uw grond en wilt u werkzaamheden gaan uitvoeren? Neem dan contact met ons op voordat u hieraan begint. Beschadigingen van bovengrondse en ondergrondse hoogspanningsverbindingen kunnen namelijk gevaarlijk zijn voor mensen en voor de omgeving. Daarom is het ook van groot belang dat u altijd voldoende afstand houdt tot een hoogspanningsverbinding.

De werkzaamheden die u wilt uitvoeren kunnen heel verschillende aard zijn, denk daarbij aan het maaien van uw veld, graafwerkzaamheden, maar ook het bouwen van een nieuwe schuur. Wij helpen u graag om uw werkzaamheden zo veilig mogelijk uit te voeren, vraag daarom eerst toestemming aan voordat u met de werkzaamheden begint. Gaat u mechanisch graven? Houd er dan rekening mee dat u wettelijk verplicht bent een KLIC-melding te doen bij het Kadaster.

Beheer en onderhoud aan de hoogspanningsverbinding

 

Onze hoogspanningsverbindingen zijn vaak voor lange perioden op uw grond aanwezig. Om te zorgen dat de verbindingen optimaal blijven functioneren worden regelmatig inspecties en onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Wanneer we hiervoor uw grond moeten betreden kondigen we dat vooraf aan. Wanneer we daarbij met machines op uw land moeten zijn, maken we daar vooraf nadere afspraken over. Vanzelfsprekend proberen we hierbij altijd zo veel mogelijk hinder en schade te beperken. Mocht er toch schade ontstaan dan herstellen of vergoeden we die aan u.

 

Veilig werken

Bekijk de video

https://tennet-drupal.s3.eu-central-1.amazonaws.com/default/2022-06/Werkzaamheden%20bij%20hoogspanningsverbindingen.jpg