Skip to content

Werk en werkzaamheden bij hoogspanningsverbindingen

Zorg voor veiligheid

Beschadigingen aan bovengrondse en ondergrondse hoogspanningsverbindingen kunnen gevaarlijk zijn voor mens en omgeving. Veiligheid en een ongestoorde werking van een hoogspanningsverbinding vragen om zorgvuldig handelen van iedereen. Vandaar dat wij u vragen de werkzaamheden en het werk (een onroerende zaak van blijvende aard) die u gaat uitvoeren/ plaatsen onder of in de nabijheid van onze hoogspanningsverbinding tijdig aan ons door te geven.

Het filmpje onderaan de pagina geeft uitleg over het veilig werken in de nabijheid van onze hoogspanningsverbinding.

Bovengrondse hoogspanningsverbinding

Wilt u werkzaamheden uitvoeren in de nabijheid van onze bovengrondse hoogspanningsverbinding? Bent u zich dan bewust van de gevaren die deze werkzaamheden kunnen opleveren in de nabijheid van onze verbindingen? Wij helpen u graag om uw werkzaamheden en/of het werk (een onroerende zaak van blijvende aard) zo veilig mogelijk uit te voeren en/of te plaatsen. U moet hiervoor een toestemming aanvragen via dit aanvraagformulier. Voor meer informatie adviseren wij u onze brochure 'Uw veiligheid Bovengronds' aandachtig door te nemen. Hierin staan onder meer de gevaarlijke activiteiten, procedures, veiligheidsaanbevelingen en de handelwijze bij calamiteiten.

Ondergrondse hoogspanningsverbinding

Gaat u graafwerkzaamheden of andere werkzaamheden uitvoeren waarbij u mogelijk in de buurt van een van onze ondergrondse verbindingen komt? Houdt u er dan rekening mee dat u tijdig een KLIC-melding doet bij het Kadaster om zeker te weten welke leidingen in uw werkgebied liggen. Mochten wij naar voren komen bij uw KLIC-melding neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag om uw werkzaamheden en/of werk (een onroerende zaak van blijvende aard) zo veilig mogelijk uit te voeren en/of te plaatsen. Contact opnemen kan door ons aanvraagformulier toestemmingen in te vullen. Voor meer informatie kunt u onze brochure 'Uw Veiligheid Ondergronds' doornemen. Hierin staan de veiligheidsaanbevelingen en procedures.

Lees meer over KLIC-meldingen

Schade ontstaan tijdens het uitvoeren van werkzaamheden

Mocht er bij het plaatsen van uw onroerende zaak van blijvende aard of bij het uitvoeren van werkzaamheden toch schade ontstaan zijn, meldt u deze schade dan via het schadeformulier

Veilig werken

Bekijk de video

https://tennet-drupal.s3.eu-central-1.amazonaws.com/default/2022-06/Werkzaamheden%20bij%20hoogspanningsverbindingen.jpg