Skip to content

Drones en hoogspanningsleidingen

Voor het gebruik van drones bij hoogspanningsnetwerken gelden dezelfde regels voor professionele drone operators die inspecties met drones uitvoeren, als voor drone operators en onbevoegden die om andere redenen in de nabijheid van hoogspanningsleidingen willen vliegen. Er moet voor alle drones een minimale veilige afstand gehouden worden tot de hoogspanningsverbindingen en toestemming gevraagd worden voor het gebruik.

drone bij hoogspanning
Voordat dronevluchten is minimaal nodig:

Nadat u toestemming heeft van het ITL moet u de toestemming van TenneT aanvragen via ons toestemmingenformulier. Is er sprake van een voorval of incident?  Neem dan contact op met ILT/ABL (Analyse Bureau Luchtvaart).

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact met ons op via toestemming@tennet.eu