Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Uitkoopregeling en verkabeling

De afgelopen jaren is er maatschappelijke discussie ontstaan over het wonen in de directe nabijheid van bestaande hoogspanningsverbindingen. Het kabinet heeft besloten een regeling te introduceren om een aantal bovengrondse hoogspanningsverbindingen van 50, 110 en 150 kV door bebouwd gebied onder de grond te leggen (verkabelen).

Mensen die onder de geleiders van een 220 of 380 kV verbinding wonen komen in aanmerking voor uitkoop. Dat geldt ook voor mensen buiten stedelijk gebied onder een 110 of 150 kV verbinding.

Uitkoop

In Nederland staan ongeveer 400 woningen direct onder de geleiders van een 220 of 380 kV verbinding of buiten stedelijk gebied onder 110 kV of 150 kV verbinding. De uitkoopregeling houdt in dat de gemeente uitkoopt en het Rijk de kosten hiervan betaalt. Voorwaarde is dat de gemeente zorgt dat de vrijkomende woning niet meer voor bewoning in aanmerking komt. De regeling is per 1 januari 2017 in werking getreden en heeft een looptijd van 5 jaar.

Verkabelingsprogramma

Delen van 50, 110 en 150 kV verbindingen komen in aanmerking voor verkabeling als ze door de minister zijn aangewezen. De minister gaat er van uit, dat het in totaal gaat om ca. 135 km. Een voorwaarde voor verkabeling  is verder dat de betreffende gemeente (en/of provincie) een wettelijk vast te stellen deel van de kosten draagt. De looptijd van het verkabelingsprogramma is 15 jaar. TenneT gaat het programma uitvoeren. Wel is een wetswijziging nodig. De wetswijziging regelt dat TenneT de kosten kan verdisconteren in de transporttarieven. Het Kabinet heeft de wetswijziging eind 2016 aan de Tweede Kamer aangeboden. De datum van inwerkingtreding van de regeling hangt af van de voortgang van het wetgevingsproces en is daarom nog niet bekend.

Zie voor meer informatie de website van Rijksoverheid.

Meer informatie

Voor vragen en achtergrondinformatie

Meer (achtergrond)informatie vindt u op rijksoverheid.nl.

Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat per e-mail op het adres uitkoopenverkabeling(at)minez.nl of telefonisch via 070-3798911.

Lees meer

Uw veiligheid

Hoogspanningsverbindingen zijn in principe veilig. Het ontwerp, de bouw en het gebruik van hoogspanningsverbindingen voldoen aan zeer strenge veiligheidseisen. Het is wel essentieel dat deze zeer nauwkeurig worden nageleefd.

Lees meer

Gezondheid

Wij werken met de grootst mogelijke zorg aan het garanderen van een betrouwbaar elektriciteitsnet. Daarnaast vinden wij het van belang om inzicht te geven in de mogelijke effecten van het wonen in nabijheid van hoogspanning. De mogelijke effecten van blootstelling van mensen aan magnetische velden in relatie tot hoogspanning zijn onderwerp van zorg en discussie.

Lees meer