Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Uitkoop en verkabeling

De afgelopen jaren is er maatschappelijke discussie ontstaan over het wonen in de directe nabijheid van bestaande hoogspanningsverbindingen. Het kabinet heeft besloten een uitkoopregeling te introduceren en een regeling om een aantal bovengrondse hoogspanningsverbindingen van 50, 110 en 150 kV door bebouwd gebied onder de grond te leggen (verkabelen) of te verplaatsen.

Mensen die onder de geleiders van een 220 of 380 kV verbinding wonen komen in aanmerking voor uitkoop. Dat geldt ook voor mensen buiten stedelijk gebied onder een 110 of 150 kV verbinding.

Uitkoop

In Nederland staan ongeveer 400 woningen direct onder de geleiders van een 220 of 380 kV verbinding of buiten stedelijk gebied onder 110 kV of 150 kV verbinding. De uitkoopregeling houdt in dat de gemeente uitkoopt en het Rijk de kosten hiervan betaalt. Voorwaarde is dat de gemeente zorgt dat de vrijkomende woning niet meer voor bewoning in aanmerking komt. De regeling is per 1 januari 2017 in werking getreden en heeft een looptijd van 5 jaar.

Programma verkabeling en verplaatsing

De minister heeft delen van 50, 110 en 150 kV verbindingen aangewezen, die in aanmerking komen voor verkabeling of verplaatsing. Het gaat in totaal om ca. 135 km hoogspanningslijn. Gemeenten en/of provincies kunnen de netbeheerder opdracht geven om deze delen ondergronds te brengen of te verplaatsen. Daarvoor dienen zij dan wel 20% van de kosten te dragen tot een maximum van €975.000 per kilometer nieuwe verbinding (voor gemeenten met minder dan 30.000 inwoners is dit 15%). Voor zover het verbindingen betreft van 110 of 150 kV voert TenneT het programma uit. In de Elektriciteitswet is geregeld, dat TenneT haar aandeel in de kosten kan verdisconteren in de transporttarieven.

Gemeenten of provincies, die van deze regeling gebruik willen maken kunnen met TenneT contact opnemen via het e-mailadres reconstructies(at)tennet.eu.

Zie voor meer informatie de website van Rijksoverheid.

Meer informatie

Voor vragen en achtergrondinformatie

Meer (achtergrond)informatie vindt u op rijksoverheid.nl.

Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat per e-mail op het adres uitkoopenverkabeling(at)minez.nl of telefonisch via 070-3798911.

Lees meer

Uw veiligheid

Hoogspanningsverbindingen zijn in principe veilig. Het ontwerp, de bouw en het gebruik van hoogspanningsverbindingen voldoen aan zeer strenge veiligheidseisen. Het is wel essentieel dat deze zeer nauwkeurig worden nageleefd.

Lees meer

Gezondheid

Wij werken met de grootst mogelijke zorg aan het garanderen van een betrouwbaar elektriciteitsnet. Daarnaast vinden wij het van belang om inzicht te geven in de mogelijke effecten van het wonen in nabijheid van hoogspanning. De mogelijke effecten van blootstelling van mensen aan magnetische velden in relatie tot hoogspanning zijn onderwerp van zorg en discussie.

Lees meer