Skip to content
Landschap met hoogspanningsmast

Bestaande verbindingen

TenneT beheert in Nederland ongeveer 10.000 km aan hoogspanningsverbindingen. De kans dat u een verbinding in uw buurt of op uw grond heeft is dus aanwezig.

Nabij een hoogspanningsverbinding

Wat kan wel of niet?

In de directe nabijheid van een hoogspanningsverbinding geldt een veiligheidszone. Wat kan wel of niet nabij een hoogspanningsverbinding? Hier vindt u de belangrijkste onderwerpen

Veelgestelde vragen

Rondom een hoogspanningsverbinding

Om (levens)gevaarlijke situaties te voorkomen, is het van groot belang dat u altijd voldoende afstand houdt tot een hoogspanningsverbinding. Dat geldt ook voor beplanting (bomen en struiken). Als de beplanting te dicht in de buurt van een hoogspanningsverbinding komt, kan er een gevaarlijke situatie ontstaan. De elektriciteit kan via de beplanting een weg naar de aarde zoeken; we noemen dit overslag. Dit willen we uiteraard voorkomen.

Wij adviseren daarom om geen hoge beplanting te laten groeien of aan te brengen in de belemmerde strook. Een hoogspanningsmast moet ook altijd goed bereikbaar moet zijn voor onderhoudswerkzaamheden of calamiteiten. Om ervoor te zorgen dat er geen onveilige situaties ontstaan, voeren wij jaarlijks inspecties uit. Wanneer uit de jaarlijkse inspectie blijkt dat er een gevaarlijke of ongewenste situatie dreigt te ontstaan, nemen wij contact met de grondeigenaar op om de benodigde maatregelen te bespreken.

Komt u zelf een situatie tegen waarbij bladeren of takken bijna tegen de stroomvoerende geleiders aan groeien of staat er bijvoorbeeld een dode boom naast de verbinding die in de geleiders zou kunnen vallen neem dan contact met ons op. U kunt terecht bij onze rentmeester (waar u reeds contact mee heeft) of de afdeling TenneT GSN-REM: telefoon: 0800 8366388 (gratis) of per e-mail: groen@tennet.eu

Is er een incident of ontdekt u een storing aan een hoogspanningslijn, bel dan direct naar 0800-0230459 (24/7 bereikbaar)

Om (levens)gevaarlijke situaties te voorkomen adviseren wij om geen hoogopgaande beplanting aan te brengen in de belemmerde strook. Wilt u weten of u beplantingsvoorstel voldoet aan de richtlijnen van TenneT kunt u uw (beplantings)plan laten toetsen door een mail te sturen naar toestemming@tennet.eu

Als u beplanting of andere groene vegetatie wil aanbrengen om de biodiversiteit te bevorderen of u wilt bepaalde hoogopgaande beplanting verwijderen en deze omvormen naar laagblijvende beplanting kunnen wij u daarbij adviseren. We kunnen meedenken met een beplantingsplan waarbij onderhoudskosten lager blijven, de veiligheidsrichtlijnen centraal staan maar ook de natuurwaarde verhoogd kan worden. Denk hierbij aan het inzaaien van de mastvoeten met kruidenrijk mengsel, het omvormen van bomen naar heide of graslanden of het toepassen van specifieke laagblijvende struiken.

Wilt u meer informatie over landschappelijke inpassing van de hoogspanningsverbinding in de omgeving of het aanpassen van de bomen en struiken en het verhogen van de biodiversiteit neem dan contact op met groen@tennet.eu

Kijk voor leuke voorbeelden of inspiratie op onze Groene Kaart

 

Hoogspanningsmasten (en soms ook onze bliksemgeleiders) zijn een ideale plek voor vogels om uit te rusten of als uitkijkpunt maar ook geschikt voor nesten. Als u een vogelnest ziet in een mast dan kunt u dit doorgeven aan team Natuur, Milieu en Landschap (NML) van TenneT. We ontvangen graag een beschrijving van de locatie en indien mogelijk het nummer dat op iedere mast aanwezig is (het ‘mastnummer’). U kunt ons bereiken via telefoon: 0800 8366388 (gratis) of per e-mail: groen@tennet.eu.

Om uw maximaal veilige werkhoogte ten opzichte van N.A.P. om te zetten naar een indicatie van de hoogte ten opzichte van het maaiveld/ waterpeil kunt u het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) raadplegen, via www.ahn.nl.

Let op! De mogelijkheid bestaat dat de hoogtenauwkeurigheid ten opzichte van N.A.P. in de viewer kan afwijken van de huidige situatie op uw (werk)locatie.
U bent zelf verantwoordelijk om de hoogte van het huidige maaiveld/waterpeil ten opzichte van N.A.P. vast te stellen.

De belemmerde stook is de strook direct onder en aan weerszijden van de bovengrondse hoogspanningsverbinding en de strook rondom het kabeltracé van onze ondergrondse hoogspanningsverbinding waar onze veiligheidsaanbevelingen voor gelden. De strook grond van zowel de boven- als ondergrondse hoogspanningsverbindingen is vaak in het bestemmingsplan aangegeven. De breedte van de strook bij de bovengrondse verbinding is onder andere afhankelijk van het spanningsniveau en varieert van 19 tot 162 meter.

Belemmerde strook onder hoogspanningsmast

Informatie voor grondeigenaren

https://tennet-drupal.s3.eu-central-1.amazonaws.com/default/2022-11/thumbnail%20REM.png