Skip to content
Colleagues at work at a substation

Onderhoudsbeleid

We voeren alleen onderhoud uit als de beschikbaarheid op het net dat toelaat. Zo zijn wij er zeker van dat het systeem onvoorziene storingen op kan vangen als het net deels buiten bedrijf is tijdens geplande werkzaamheden.

Redundantie en ringstructuur

Het hoogspanningstransport is zodanig ontworpen dat delen van het net kunnen worden uitgeschakeld zonder dat dit consequenties heeft voor de elektriciteitsvoorziening. Zo kunnen bepaalde onderdelen wekelijks hun servicebeurt krijgen.

Bovendien is het transportnet volwaardig dubbel uitgevoerd (redundantie). Dit betekent dat als het net niet voor het de volle honderd procent in bedrijf is, de elektriciteit toch getransporteerd kan worden.
Bovendien is het net ontworpen in een ringstructuur. Mocht er ergens een kink in de kabel zijn, kunnen wij de elektriciteit via een andere route transporteren.

Onderhoudsplanning

We voeren alleen onderhoud uit als de beschikbaarheid op het net dat toelaat. Wij werken met een rooster voor preventief onderhoud. Zo zijn wij er zeker van dat het systeem onvoorziene storingen op kan vangen als het net deels buiten bedrijf is tijdens geplande werkzaamheden. Bovendien schatten wij altijd kort van te voren in of het veilig is om onderhoud uit te voeren.

Arbeidsomstandigheden

De veiligheid van onze onderhoudsmonteurs staat voorop. Er wordt gewerkt in teams om delen van het hoogspanningsnet buiten bedrijf te stellen. Alle betrokkenen moeten strenge veiligheidsvoorschriften volgen en beschermende kleding dragen.