Skip to content

Noodvermogen (mFRRda)

Voor het handhaven van de real-time elektriciteitsbalans van Nederland maakt TenneT TSO BV (TenneT-NL) voornamelijk gebruik van Frequency Restoration Reserves (FRR) die door marktpartijen aan TenneT-NL worden aangeboden. In geval van incidenten en aanzienlijke langdurige vermogensafwijkingen activeert TenneT-NL handmatig Frequentie Herstel Reserves (direct geactiveerd).

Noodvermogen (mFRRda)

Toelichting

Geactiveerde noodvermogen capaciteit

In de tabel wordt de geactiveerde noodvermogen capaciteit getoond. Vanaf het moment dat noodvermogen is ingezet geldt de volledige activatietijd. Aan het einde van de activatie start de deactivatietijd maar zal de publicatie 0 aangeven. Zowel de activatie- als deactivatietijd staan beschreven in de productinformatie.

Bij het openen van deze internetpagina ziet u de gegevens voor vandaag. Deze informatie ververst TenneT elke minuut. Een regel in het overzicht blijft leeg, met uitzondering van het regelnummer, als er geen actuele informatie beschikbaar is als gevolg van storingen. Lege regels vult TenneT op een later tijdstip in, als de informatie binnen het tijdvenster van het overzicht beschikbaar komt. 

Het is onvermijdelijk dat de realtime informatie met een vertraging van enkele minuten wordt gepresenteerd door de vereiste verwerkingsprocedures.

Via de functie 'exporteer data' is de actuele data beschikbaar.

Uitleg data velden

Kolom naam PTE Periode Afregel (MW) Opregel (MW)
Omschrijving Programma tijds eenheid      
Uitleg   De periode waarvoor de activatie geldt Het geactiveerd vermogen in de afregelrichting. Het geactiveerd vermogen in de opregelrichting.
Veld benaming (export) PTU Period VOLUME_DOWN VOLUME_UP
Type Number(5) Character Number(10,3) Number(10,3)
Eenheid     MW MW
Voorbeeld 15 00:15 - 00:16    
Formaat xxx HH24:mi    
Validatie regels >1 en <101