Skip to content

Life-Saving Rules

We willen dat iedereen die bij ons werkt elke dag weer veilig thuiskomt. Daarom heeft TenneT acht Life-Saving Rules in combinatie met de Fair Approach.

Life-Saving Rules NL

Life-Saving Rules (LSR) hebben hun waarde bewezen bij het voorkomen van dodelijke ongevallen. Ze zijn ontwikkeld om onze mensen en de mensen die voor ons werken veilig te houden. We hebben ernstige incidenten en risico's binnen onze organisatie geanalyseerd en acht Life-Saving Rules ontwikkeld om ongevallen te helpen voorkomen. De Life-Saving Rules bieden een kader en een leidraad voor veilig werken.

Het is daarom van groot belang dat iedereen die bij TenneT werkt, dus niet alleen onze eigen medewerkers, maar ook medewerkers van aannemers, de acht Life-Saving Rules kent en toepast. Zo houden we onszelf en anderen veilig. Als een Life-Saving Rule wordt overtreden, treedt de Fair Approach in werking. 

https://tennet-drupal.s3.eu-central-1.amazonaws.com/default/2023-01/Life%20Saving%20Rules_0.PNG

8 Life-Saving Rules

 • Ik ben bevoegd om het werk uit te voeren en beschik over een geldige werkvergunning wanneer nodig.
 • Ik ben geïnstrueerd over de gevaren en de veiligheidsmaatregelen.
 • Ik begrijp de veiligheidsregels in de vergunning en volg ze op.
 • Ik heb mij er van overtuigd dat de gevaren onder controle zijn en dat het veilig is om te beginnen.
 • Ik stop en beoordeel de risico’s opnieuw als de omstandigheden veranderen.
Tennet valid permit

 

 • Ik inspecteer mijn valbeveiliging vóór gebruik.
 • Ik bevestig mijn valbeveiliging aan geschikte ankerpunten.
 • Ik zeker gereedschap en apparatuur of neem maatregelen om te voorkomen dat ze vallen.
 • Ik bevestig dat een reddingsplan en reddingsmateriaal aanwezig zijn.
Tennet height protection

 

 • Ik zorg voor een werkvergunning voordat ik een besloten ruimte binnentreed.
 • Ik bevestig dat energiebronnen zo nodig geïsoleerd zijn.
 • Ik bevestig dat de atmosfeer is getest en wordt gemonitord wanneer nodig.
 • Ik bevestig dat een buitenwacht klaar staat.
 • Ik bevestig dat een reddingsplan aanwezig is.
Tennet autorisation confined space

 

 • Schakel de installatie volledig vrij.
 • Beveilig de installatie tegen wederinschakeling.
 • Controleer of de installatie spanningsloos is.
 • Zorg dat de installatie goed geaard en is kortgesloten.
 • Voorkom contact met andere, niet-spanningsloze installaties of onderdelen.
Tennet five electric rules

 • Ik controleer dat het hijsmateriaal en de last zijn geïnspecteerd en geschikt zijn voor de beoogde werkzaamheden.
 • Ik bedien alleen materiaal waarvoor ik gekwalificeerd ben.
 • Ik markeer gevarenzones en betreedt deze niet.
 • Ik werk, sta of loop zonder toestemming niet onder een hangende last.
Tennet control danger zones

 • Ik gebruik altijd mijn persoonlijke beschermingsmiddelen wanneer dit vereist is.
 • Ik gebruik mijn persoonlijke beschermingsmiddelen zoals bedoeld (bijvoorbeeld juiste maat, correct bevestigd waar nodig).
 • Ik controleer vóór gebruik of de toegelaten persoonlijke beschermingsmiddelen goed werken en niet beschadigd zijn.
Tennet use protection

 • Ik voer mijn bestemming in mijn navigatiesysteem niet in tijdens het rijden .
 • Ik draag altijd een veiligheidsgordel.
 • Ik houd me aan de maximumsnelheid en stem mijn snelheid af op de wegcondities.
 • Ik bel altijd handsfree en houd het gesprek altijd zo kort mogelijk.
 • Tijdens het rijden neem ik nooit deel aan een virtuele vergadering.

 

 

Tennet safe driving rules

 • Ik positioneer mezelf zo dat ik niet kan worden geraakt door:
  • bewegende voorwerpen,
  • bewegende voertuigen,
  • overdrukontlading,
  • vallende voorwerpen.
 • Ik onderneem actie om te voorkomen dat anderen zich in de line of fire bevinden.
 • Ik zet een gevarenzone af of markeer deze als er een risico is op vallende voorwerpen.
Tennet line of fire

Fair Approach

De Fair Approach is een instrument om de onderliggende oorzaken vast te stellen waarom iemand een levensreddende regel heeft overtreden. Het kan zijn dat iemand niet weet dat een bepaalde regel in een bepaalde situatie van toepassing is, of denkt dat hij of zij zijn of haar werk niet kan doen zonder een regel te overtreden, of denkt een betere en effectievere methode te kennen om het werk te doen.

De Fair Approach gaat ervan uit dat werknemers naar het werk komen om goed werk te leveren, niet met de bedoeling regels te overtreden. In de praktijk betekent de Fair Approach dat iedereen die iemand een Life-Saving Rule ziet overtreden, de persoon die de regel heeft overtreden de hand reikt. Het doel is te achterhalen waarom hij/zij de Life-Saving Rule heeft overtreden, om ervan te leren en organisatorische maatregelen vast te stellen om soortgelijke overtredingen in de toekomst te voorkomen.
 

E-learning
Er is een interactieve e-learning over de acht Life-Saving Rules en de Fair Approach in het Engels, Nederlands en Duits. Deze is te vinden in de TenneT Academy.

https://tennet-drupal.s3.eu-central-1.amazonaws.com/default/2023-01/Fair%20Approach.PNG