Skip to content

Stroomstoringen

Storingen op het hoogspanningsnet kunnen de levering van elektriciteit verstoren en daarmee van invloed zijn op mensen en bedrijven. TenneT werkt hard om de betrouwbaarheid van het hoogspanningsnet te waarborgen.

Leveringszekerheid van 99,99%

Consumenten en bedrijven kunnen ontwricht raken door stroomstoringen. Daarom werken wij er hard aan om ons net van ongeveer 23.000 kilometer betrouwbaar te houden. Wij behoren tot de beste netbeheerders van Europa, met een leveringszekerheid van 99,99%.

We doen er alles aan om storingen te voorkomen. Toch kan het gebeuren dat onze klanten met een storing te maken krijgen. Zodra een storing bij ons bekend is, proberen wij die zo snel als mogelijk te verhelpen. Soms is het probleem zo ingewikkeld dat de stroomstoring langer duurt. Wanneer klanten langdurig ongemak ondervinden door een storing in ons net, ontvangen zij van ons een compensatievergoeding. Dit doen wij in overeenstemming met de wettelijke regels. Een vordering tot vergoeding kan worden ingediend bij de regionale netbeheerder.

Recente stroomstoringen

Op 11:46 is 110 kV-station Lemmer uitgevallen door kortsluiting. 36 MW teruglevering was niet meer mogelijk. Om 12:11u was het station weer onder spanning.

Om 11.20 is de 150kV verbinding Breukelen-Kortrijk (zwart) tijdelijk uitgevallen. Er is korte tijd sprake geweest van een stroomonderbreking. Daarna is er snel overgeschakeld op een andere transformator en is de stroomvoorziening in de regio weer hervat.

Op 21 april 2023 om 19:40:54 uur is er een dip geregistreerd op het 150kV station Geertruidenberg met een duur van ongeveer 170msec en een restspanning van 31,6%. Gezien de duur en diepte valt dit in de categorie hinderlijke spanningsdip. De vermoedelijke oorzaak van de dip is blikseminslag op de verbinding Geertruidenberg - Biesbosch.

De lijn Geertruidenberg - Geertruidenberg - Moerdijk 150kV wit en station Zevenberschenhoek 150kV zijn om 15.50 uitgevallen door een kortsluiting, veroorzaakt door een schakelfout met een railaarder. Hierbij is 4MW aan belasting uitgevallen bij ProRail. Om 16.14 was alles hersteld. 

Op 17 april 2023 0m 15:48:14 uur is er een dip geregistreerd op het 150kV station Moerdijk met een duur van ongeveer 120msec en een restspanning van 18,3%. Gezien de duur en diepte valt dit in de categorie hinderlijke spanningsdip. De vermoedelijke oorzaak van de dip is een rail sluiting op station Zevenbergschenhoek.   

Op 1 maart 2023 is om 8.22 op de verbinding Breukelen-Kortrijk een storing ontstaan waarbij 34 MW aan belasting is afgevallen. Om 8.34 is het volledige gebied weer onder spanning gebracht.

Op 2022-12-28 om 14:27:11 uur is er een dip geregistreerd in Nijmegen met een duur van ongeveer 80msec en een restspanning van 9,4%. Gezien de duur en diepte valt dit in de categorie hinderlijke spanningsdip. De vermoedelijke oorzaak van de dip is een sluiting op een verbinding als gevolg van snoeiwerkzaamheden.

Op 23 december om 23.07u is de 150kV-kabelverbinding tussen Velzen en Waarderpolder uitgevallen, waarbij 41 MW is afgevallen in de regio Haarlem. Er is een spanningsdip geregistreerd met een duur van 210msec met een restspanning van 9%. Om 3:28u is de verbinding weer in bedrijf genomen en is de stroomvoorziening hersteld. Er is geen aantoonbare oorzaak gevonden van de stroomstoring.

Op 2 december om 00:12 is de verbinding Alblasserdam Arkel uitgevallen waarbij er 72 MW is afgevallen. Om 02:30 is de verbinding weer in bedrijf genomen. 

Op 6 oktober 2022 om 09.31 uur is er een dip geregistreerd op de 150kV station Roosendaal en Bergen op Zoom met een duur van ongeveer 289msec en een restspanning van 64,7 en 64,8%. Gezien de duur en diepte valt dit in de categorie hinderlijke spanningsdip. De vermoedelijke oorzaak van de dip is dat tijdens het verplaatsen van de netopening tussen Brabant en Zeeland van RSD150 naar RLL150 heeft er toe geleid dat te RLL150 TR 155 kortstondig spanningsloos is geraakt. Het valt niet te verwachten dat deze storing leidt tot vervolg dips.

Op 2 september 2022 tussen 15.05 en 16.11 zijn beide 150kV-verbindingen tussen Lelystad en Dronten uitgevallen, waarbij in totaal 145MW is afgevallen. Beide kabels liggen op de grond en de brandweer is ter plaatse.  

Woensdag 6 juni om 21:55u is er door kortsluiting op de verbinding Olst-Deventer-Platvoet 110 kv 20 MW afgevallen en zijn 7000 aansluitingen in Olst zeer kortstondig spanningloos geweest. TenneT onderzoekt de oorzaak.

In verband met een gaslek heeft TenneT op 10 mei rond 11:00u op last van de politie de 150kV verbinding naar Boxtel afgeschakeld. Hierdoor is de stroom uitgevallen in een deel van Boxtel (17MW). Om 11:57 is de verbinding weer in bedrijf genomen en de stroomvoorziening hersteld.

Op 1 april 2022 om 04:26 uur is er een hinderlijke spanningsdip geregistreerd met een duur 80msec met restspanning 37%. Er is een sluiting geweest op de verbinding Lelystad-Harderwijk waarbij na schouw van de verbinding de oorzaak niet te achterhalen is.

Op 7 maart 2022 om 08:12 uur is er een hinderlijke spanningsdip geregistreerd met een duur van 80msec en met een restspanning 29%, er is geen aantoonbare oorzaak gevonden.

Op 19-02-2022 om 17:22:36 uur is er een spanningsdip geregistreerd met een duur van 60ms en een restspanning van 27,5%. Op de gemeten foutplaats is los plastic, zeil en touw gevonden. Dit heeft waarschijnlijk de lijnen geraakt waardoor deze zijn uitgeschakeld.

Op 17 februari tussen 6.21 uur en 6.23 uur zijn beide 110kV-verbindingen tussen Oude Haske en Lemmer uitgevallen waarbij er 16 MW is afgevallen. Er is een spanningsdip geregistreerd met een duur van 200msec en een restspanning 8%. Beide kabels liggen op de grond en de brandweer is ter plaatse.  

Op maandag 27-9-2021 om 11:21 uur is de verbinding WWD-AGP150 wit uitgeschakeld op beveiliging. Op het moment van uitschakeling werden er schakelhandelingen uitgevoerd op AGP150 door BVC Liander. Station AGP150 is een klant station en in beheer bij Liander. Na onderzoek blijkt de foutlocatie te zitten in de PASS-MO schakelinstallatie welke in beheer is bij Liander. Er heeft zich een sluiting voorgedaan in deze installatie.

Op 4 juli jl. om 07:35 uur is op het 110kV hoogspanningsverbinding Hoogeveen-Dedemsvaart Geel een storing ontstaan waarbij 5 MW aan belasting is afgevallen.