Skip to content
The Berlin showroom showing TenneT's innovations for the future (2017)

Innovaties

Innovatie op het gebied van systemen, diensten en technologie is noodzakelijk om de uitdagingen voor TenneT in de energiemarkt aan te gaan. Voor ons draait innovatie om het succesvol benutten van nieuwe ideeën om waarde te creëren voor TenneT en de maatschappij.

Waterstof

Het energiesysteem van de toekomst en de rol van waterstof

De overgang naar een duurzame energievoorziening vraagt aanzienlijke aanpassingen van het huidige energiesysteem. Voor de toekomstige betaalbaarheid en betrouwbaarheid van de energievoorziening is het van cruciaal belang tijdig de juiste beslissingen te nemen over wanneer en waar nieuwe infrastructuur moet worden aangelegd. Welke rol gaat waterstof daarbij spelen? En hoe bereidt TenneT zich voor op de mogelijke rol van waterstof?

De rol van groene waterstof

Kijkend naar conversie en opslag, kan groene waterstof hier een belangrijke rol spelen. Groene waterstof wordt geproduceerd met behulp van duurzaam opgewekte elektriciteit. Door middel van elektrolyse wordt water gesplitst in waterstof (in gasvorm) en zuurstof. Deze waterstof kan direct op de plaats van productie worden gebruikt of naar industriële installaties worden vervoerd via een gasnet of andere transportmethoden zoals schepen. Waterstof kan ook worden opgeslagen, b.v. in bestaande zoutcavernes, voor later gebruik. Waterstof kan op deze manier bijdragen aan de leveringszekerheid door de energievoorziening minder afhankelijk te maken van weer- en seizoensinvloeden. 

Zorgen voor toekomstige betaalbaarheid en beschikbaarheid

Voor de toekomstige betaalbaarheid en betrouwbaarheid van de energievoorziening is het van cruciaal belang tijdig de juiste beslissingen te nemen over wanneer en waar nieuwe infrastructuur moet worden aangelegd. Dit vereist samenwerking van alle stakeholders, dus met politiek, marktpartijen, industrie, wetenschap, netbeheerders en de maatschappij. Via deze maatschappelijke debatten komen we tot een optimale systeemintegratie op weg naar het duurzame energiesysteem van de toekomst.  

Equigy

Het Crowd Balancing Platform via Blockchaintechnologie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Uitdagingen van de energietransitie

Het toenemende aandeel van hernieuwbare energiebronnen in de totale elektriciteitsproductie stelt netbeheerders voor steeds grotere uitdagingen. Aangezien wind- en zonne-energie onderhevig zijn aan weersafhankelijke schommelingen, onderzoekt TenneT mogelijkheden om de invoeding op een meer flexibele manier te beheren, en om kostbare ingrepen ten behoeve van netstabilisatie te voorkomen

Blockchain technologie

Een ‘blockchain’ is een database waarvan de gegevens (ook wel ‘blokken’ genoemd) met behulp van cryptografische technieken worden beveiligd en aan elkaar gekoppeld. Deze technologie waarborgt een zeer hoog transparantieniveau, en maakt het mogelijk om transacties tussen marktdeelnemers te controleren. Klinkt ingewikkeld, of niet soms? En dat is het ook. Het belangrijkste aspect voor TenneT: deze innovatieve technologie maakt snelle en veilige gedecentraliseerde gegevensuitwisseling mogelijk.

Ontwikkelingen culminerend in Equigy

Het concept is tijdens deze Pilots bewezen, het gebruik van de blockchain technologie en wordt momenteel verder ontwikkeld in het Crowd Balancing Platform – Equigy. 

Op dit moment kan in Nederland door BSP's het aFRR-product geleverd worden via het Crowd Balancing Platform. In Duitsland onderzoekt TenneT de toepassing van redispatch op het Crowd Balancing Platform. 

Horizontal drilling

Reducing impact on people and the environment

De noodzakelijke energietransitie brengt vele uitdagingen met zich mee. Voor TenneT betekent dit bijvoorbeeld uitbreiding en verzwaring van haar netwerk om de hoge leveringszekerheid te behouden. In Duitsland en Nederland moet de komende 10 jaar minimaal 3000 kilometer (ondergrondse) kabel worden aangelegd.

Deze werkzaamheden willen we uitvoeren met zo min mogelijk impact op de omgeving: mens én (kwetsbare) natuur. Het ondergronds brengen van kabels door middel van boringen, kan dan een goede oplossing zijn. Dit kan nu nog maar over een beperkte lengte. Samen met onze aannemers willen wij de techniek verder ontwikkelen en in Nederland onderzoeken welke maximale horizontale boorlengtes mogelijk zijn om sneller en met minder overlast voor de omgeving verbindingen te realiseren. Het doel is om onze aanlegtechnieken voor ondergrondse kabeltrajecten verder te ontwikkelen om de impact op mens en milieu tot een minimum te beperken. 

E-Power Pipe

We hebben de eerste pilots met de E-Power-Pipe methode, ontwikkeld door Herrenknecht, succesvol afgerond. Met deze methode hebben we voor het eerst een afstand van 2 kilometer in één keer horizontaal geboord. Een lengte die geldt als een opmaat naar de gewenste 5 kilometer.

Kortere reparatietijd

Het belangrijkste voordeel van deze techniek ten opzichte van andere boortechnieken is de reparatietijd. Dit komt door de ondiepe ligging van de kabel van 2 à 3 meter onder maaiveld, in tegenstelling tot kabels die nu vaak 5 tot zelfs 25 meter diep liggen (afhankelijk van de lengte).

Door de ondiepe ligging is de kabel veel makkelijker te benaderen en kan deze binnen 2 weken gerepareerd zijn. Hierdoor zijn de mogelijke onderhoudskosten aanzienlijk lager. Daarnaast heeft boren met EPP minder impact op omgeving en (kwetsbare) natuur. De pilot van deze techniek hebben we voor het eerst in het project Tilburg Noord – Best toegepast. 

Control Room of the Future

Het kloppend hart van de elektriciteitsvoorziening

TenneT zorgt ervoor dat niemand in het donker zit. Onze operators zorgen er 24 uur per dag, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar voor, dat de energiebalans in ons elektriciteitsnetwerk gehandhaafd blijft. Hierdoor blijft het licht voor iedereen branden. Onze bedrijfsvoeringscentra (control rooms) vormen dan ook het kloppend hart van de energievoorziening in Nederland en Duitsland.

Hoe ziet het Control Room of the Future er in de toekomst uit?

In de toekomst combineert het bedrijfsvoeringscentrum, waarvan de operator het middelpunt is, het beste van menselijke en computerintelligentie. Onze operators worden in hun bedrijfsvoering ondersteund door ultramoderne instrumenten en technologie. Een innovatief visualisatiedashboard geeft de operators een uitgebreid overzicht van de prestaties van het hele elektriciteitssysteem, tot op het niveau van de afzonderlijke netwerkcomponenten. Hierdoor kan het netwerk maximaal worden benut; veilig én beveiligd.

Een intuïtieve mens-machine-interface, maakt een snelle reactie van de operatoren mogelijk en voorkomt menselijke fouten. Onze goed opgeleide en ervaren operators zijn zo in staat het elektriciteitssysteem proactief te beheren, in real-time en in naadloze coördinatie met de pan-Europese belanghebbenden van TenneT.