Skip to content

Biedprijsladder Grafiek

Het aFRR product wordt door BSP’s aangeboden aan TenneT TSO BV als dienst voor gebruik in het proces om vermogensonbalansen te reduceren. aFRR wordt geactiveerd op volgorde van de biedladder, waarbij rekening gehouden wordt met de activatiesnelheid van de biedingen.

Grafiek biedprijsladder

Toelichting

De biedprijsladder voor regelvermogen (aFRR) wordt getoond in grafiek- en tabelvorm. Deze pagina toont de grafiek. De data kan ook geëxporteerd worden. De informatie over biedingen die gedaan zijn voor balanceringsenergie vanuit regelvermogen is beschikbaar met een granulariteit van 10MW. Deze informatie kan beperkt gebruikt worden door BRP’s en andere partijen om een inschatting te maken van het verloop van balanceringsenergie- en onbalansprijzen in geval van onbalans. Tijdens de lopende ISP kan dat op beperkte wijze in combinatie met de balansdeltapublicatie. Hierbij is het belangrijk te benoemen dat de op de balansdelta getoonde geactiveerde volumes ook deelactivaties van biedingen bevatten, waardoor een hogere prijs bereikt kan worden dan puur op basis van de biedladder verwacht zou kunnen worden. Dat heeft er mee te maken dat de regelsnelheid van aFRR meegenomen wordt in de geactiveerde volumes en daarmee ook in de balansdeltapublicatie.

Ga naar de pagina met de gegevens in tabelvorm

Gebruik van de grafiek

De grafiek toont op de x-as het volume (locatie op de biedladder) in MW. Dit laat iedere 10MW stap op de biedladder zien. Op de y-as staat de prijs in EUR/MWh. De prijzen voor iedere stap van 10MW zijn apart geplot voor opregelvolumes en afregelvolumes. Standaard wordt de biedladder geplot voor de eerstvolgende ISP. De huidige ISP en enkele volgende ISP’s kunnen geselecteerd worden, om daarvoor de biedladder te plotten. Historische gegevens kunnen bekeken worden door de datum en tijd boven de grafiek te selecteren. Positieve prijzen voor opregelvolumes geven prijzen aan die TenneT aan de BSP betaald. Positieve prijzen voor afregelvolumes geven prijzen aan die de BSP aan TenneT betaald.

Op de tabelpagina is dezelfde informatie beschikbaar.