Skip to content
The offshore platform BorWin 1 at sea

Zienswijzen op investeringsplannen van TenneT

TenneT heeft van 35 partijen zienswijzen binnengekregen op de investeringsplannen, die in november zijn gepubliceerd. De zienswijzen zijn vandaag samen met een reactie van TenneT en aangepaste investeringsplannen gepubliceerd op de website.

Leestijd

5 Minuten

Laatste update

11-7-2022

Corporate Dutch

TenneT heeft van 35 partijen zienswijzen binnengekregen op de ontwerpinvesteringsplannen 2022 - 2031. Deze komen onder meer van provincies, gemeenten en belangenverenigingen. Een groot aantal reacties gaat in op de voorgenomen planningen van de projecten en de data waarop nieuwe assets in gebruik worden genomen. Er worden onder meer zorgen uitgesproken over de haalbaarheid van eigen doelstellingen.

TenneT begrijpt de zorgen die stakeholders afgeven. Bij het opstellen van de nieuwe investeringsplannen was al duidelijk dat er komende jaren een enorme opgave ligt voor de netbeheerders als gevolg van de energietransitie. TenneT verwacht daarbij nog een verdere groei van het portfolio, omdat een aantal ontwikkelingen nu nog niet – of slechts deels – kon worden meegenomen in de ontwerpinvesteringsplannen. Denk hierbij aan de extra ambities voor wind op zee (inclusief de effecten daarvan voor het net op land) en de plannen voor de verduurzaming van de industrie.

Verwachtingswaarde 

In alle provincies is TenneT de komende jaren gelijktijdig aan de slag met het uitbreiden en versterken van het hoogspanningsnet. In het investeringsplan Net op land houdt TenneT bij de opgenomen projecten een conservatieve datum voor de oplevering. De landelijke netbeheerder hanteert in het investeringsplan namelijk een zogenaamde verwachtingswaarde. Deze waarde houdt rekening met historisch opgedane (portfolio) ervaringen met aspecten die projecten kunnen vertragen, van projectrisico’s tot vergunningverlening. Uiteraard spant TenneT tijdens de uitvoering van de projecten zich maximaal in om eerder dan de aangeven planning klaar te zijn.

Verdubbeling van de uitvoeringscapaciteit

Er wordt binnen de organisatie opgeschaald, zodat de komende jaren de uitvoeringscapaciteit wordt verdubbeld. Hiervoor wordt ook de samenwerking met partners steeds verder uitgebouwd. Daarnaast wordt er samen met stakeholders gewerkt aan tal van onconventionele oplossingen om in de uitvoering te versnellen. Ook kijkt TenneT naar mogelijkheden om de bestaande infrastructuur beter te benutten, zodat minder extra werk aan de netten nodig is.

Nadere detaillering van opleverdata

De reacties die TenneT heeft binnengekregen op het ontwerpinvesteringsplan vragen tegelijkertijd ook wel om een aantal aanpassingen. TenneT gaat daarom in de eerste helft van 2022 per specifiek project kijken of de opleveringsdata scherper kunnen worden aangegeven. Deze detaillering wordt gedaan voor de projecten met een zichtperiode van vijf jaar. Voor de projecten die in de zichtperiode tussen de zes en tien jaar liggen, is dit op dit moment nog lastig in te schatten. Hiervoor zal TenneT met een bandbreedte gaan aangeven wanneer een project wordt opgeleverd.

De nieuwe inzichten zullen, indien het een significante wijziging betreft, in een aangepast IP worden gepubliceerd dat medio 2022 verschijnt.

Contact

Foto Eefje van Gorp woordvoerder

Eefje van Gorp

Woordvoerder

Media Relaties