Skip to content
Congestiemelding Brabant en Limburg werkzaamheden aan stroomnetwerk

Voortgang onderzoeken congestiemanagement TenneT

TenneT zal bij de lopende onderzoeken naar congestiemanagement vooruitlopen op de nieuwe Netcode Elektriciteit. Die gaat meer mogelijkheden bieden om aansluitverzoeken in te willigen. Deze congestieonderzoeken zullen vanaf Q2 2022 worden afgerond.

Leestijd

3 Minuten

Laatste update

11-7-2022

Congestie

Eerder dit jaar heeft TenneT een aantal nieuwe congestieonderzoeken aangekondigd voor Brabant, Limburg, Friesland, de Flevopolder, Gelderland en Utrecht. Door de snelle groei van met name duurzame productie zijn in verschillende regio’s knelpunten ontstaan. De netbeheerder start dan een onderzoek naar de mogelijkheden om congestiemanagement toe te passen. Met congestiemanagement, waarbij flexibiliteit een belangrijke rol speelt, kan het bestaande net beter worden benut en ontstaat er ruimte voor nieuwe initiatieven. Het toepassen van congestiemanagement is een tijdelijke maatregel op weg naar structurele netversterkingen.

Nieuwe regelgeving in ontwikkeling

Momenteel is er nieuwe regelgeving in ontwikkeling over het toepassen van congestiemanagement. De huidige regels geven beperkt ruimte om het marktmechanisme toe te passen, sluiten niet aan bij de uitdagingen van de energietransitie en zijn derhalve aan vernieuwing toe. De contouren van de nieuwe regels zijn in augustus gepubliceerd door de toezichthouder ACM. De consultatieronde is gesloten en de toezichthouder heeft een hoorzitting gehouden over de zienswijzen.

Meer kansen op basis van nieuwe codebesluit

De nieuwe Netcode zal meer ruimte bieden voor het toepassen van congestiemanagement waardoor meer klanten kunnen worden aangesloten op het net. Anticiperend op deze veranderingen voert TenneT daarom de congestieonderzoeken – vooruitlopend op het definitieve codebesluit – uit op basis van de nieuwe regels. TenneT hanteert daarbij voorlopig haar zienswijze op het ontwerpbesluit van de ACM. Wanneer de code definitief is zal TenneT haar onderzoeken indien nodig actualiseren. TenneT verwacht dat de onderzoeken vanaf Q2 2022 worden afgerond.