Skip to content
Onshore project NL mast Rijnvliet

Vooraankondiging structurele congestie conform artikel 9.5, eerste lid, van de Netcode Elektriciteit

Leestijd

3 Minuten

Laatste update

3-10-2022

Congestie

Het verwachte congestiegebied, periode en oorzaak

Westland Infra Netbeheer B.V. verwacht dat er sprake kan zijn van structurele congestie voor teruglevering van elektriciteit in het gebied gevoed door de stations in Westerlee en De Lier (wat ruwweg het Westland en Midden-Delfland beslaat). De periode waarvoor de congestie zal gelden is op dit moment nog niet precies bekend maar mogelijkerwijs langer dan 1 jaar.

De verwachte congestie wordt veroorzaakt doordat de vraag naar transportcapaciteit voor teruglevering aan het net groter is dan de beschikbare transportcapaciteit voor teruglevering. De vraag naar transportcapaciteit is anders dan voorzien in de capaciteitsplanning vanwege de sterk gewijzigde marktomstandigheden voor elektriciteit.

In het genoemde congestiegebied dreigt het verwachte transportvermogen voor teruglevering op korte termijn het totale beschikbare transportvermogen voor teruglevering te overschrijden. Dit vormt de aanleiding voor de verwachte structurele congestie en de reden om de toepassing van congestiemanagement te onderzoeken.

De planning van de netverzwaring

De structurele oplossing is de realisatie van een uitbreiding van het hoogspanningsnet en de capaciteit van het station. Westland Infra Netbeheer B.V. en TenneT TSO B.V. onderzoeken de alternatieven hiervoor. Een planning van de netverzwaringen is nog niet bekend.

Onderzoek

Westland Infra Netbeheer B.V. en TenneT TSO B.V. doen onderzoek naar het kunnen toepassen van congestiemanagement in het genoemde gebied volgens de Netcode Elektriciteit artikel 9.5, vijfde lid. De uitkomst van het onderzoek wordt op de websites van Westland Infra Netbeheer B.V. en TenneT TSO B.V. gepubliceerd.