Skip to content
Powerline and windmill

Uitbreiden elektriciteitssnelwegen een complexe puzzel

Groeien de snelwegen voor het transport van elektriciteit wel snel genoeg om de klimaatdoelen in 2030 en 2050 te halen? Ja. Wel moeten dan alle betrokken partijen de schouders eronder zetten en er samen hard aan werken om de vele puzzelstukken van de transitie te leggen. Ook zal het werk morgen niet klaar zijn, want het kan niet allemaal tegelijk. Het vraagt om goede randvoorwaarden en integrale afwegingen. Bovendien moet tijdens de verbouwing het licht gewoon blijven branden.

Laatste update

11-7-2022

Dit statement gaf TenneT vandaag af tijdens een speciale bijeenkomst over de ontwikkeling van het elektriciteitsnet in de Tweede Kamer. In de transitie naar een duurzaam energiesysteem is het ombouwen van het elektriciteitsnet een cruciaal element. Het hoogspanningsnet gaat de komende jaren op de schop. Met 55 nieuwe hoogspanningsstations, 150 stations die volledig vernieuwd worden en 1350 kilometer aan nieuwe verbindingen vinden er in Nederland op weg naar 2030 veel  aanpassingen plaats. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in offshore verbindingen om de Noordzee als energiebron verder te ontsluiten. In totaal verwacht TenneT tussen de 18 en 22 miljard euro te investeren. 

Oplossingen om netwerk uit te breiden

Deze opgave brengt de nodige uitdagingen met zich mee. Tijdens het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over het elektriciteitsnet lichtte COO Maarten Abbenhuis toe welke acties nodig zijn om dit te bereiken. “TenneT breidt het aantal werkzaamheden de komende jaren flink uit. Doordat we ook in Duitsland actief zijn, hebben we veel schaalvoordelen waardoor we bijvoorbeeld een nieuw systeem ontwikkelen om versneld wind op zee aan te sluiten. Daarnaast zetten we in op slimme oplossingen om het bestaande net intensiever te gebruiken. Ook is samenwerking nodig. En tenslotte moeten we nog verder vooruit gaan werken en denken. 2030 is morgen maar 2050 overmorgen. Dit vraagt om een integrale systeembenadering.”

Lees het uitgebreide position paper

Uitbreiden elektriciteitssnelwegen een complexe puzzel

 

Contact

Woordvoerder Jorrit de Jong

Jorrit de Jong

Woordvoerder

Media Relaties