Skip to content
Powerline and windmill

TenneT verwacht structureel congestie

TenneT verwacht structureel congestie, zoals bedoeld in artikel 9.5 van de Netcode elektriciteit, in het 150kV-net van Utrecht gedurende de periode 2021-2029. De verwachte congestie wordt veroorzaakt door de snelle groei van de zon- en windproductie in het net van de regionale netbeheerders Stedin, Liander en in het net van TenneT. De hieruit voortvloeiende hogere transportbehoefte kan niet volledig worden gefaciliteerd vanwege de beperkte beschikbare transportcapaciteit in het hoogspanningsnet.

Laatste update

11-7-2022

Wat is het gecontracteerde en beschikbare transportvermogen?

Het congestiegebied betreft alle 150kV-stations in de provincie Utrecht. In het genoemde congestiegebied is het totale gecontracteerde transportvermogen circa 700 MW. Het totale beschikbare transportvermogen van station Breukelen-Kortrijk bedraagt 500 MW. Dit vermogen is volledig vergeven in getekende offertes voor gecontracteerd transportvermogen. Er zijn geen beperkingen met betrekking tot verbruik; enkel met betrekking tot invoeding.

De planning van de netverzwaring

De structurele oplossing bestaat uit het opsplitsen van het vermaasde 150kV-net Flevoland-Gelderland-Utrecht in minimaal vier netdelen met een eigen koppeling met het 380kV-net, het verhogen van de 150/380kV-transformatiecapaciteit en mogelijk verzwaren van 150kV verbindingen. De verhoging van de transformatiecapaciteiten zal gefaseerd gereed komen in de periode 2026-2029.

Onderzoek

TenneT start onderzoek naar de mogelijkheden voor het kunnen toepassen van congestiemanagement in het genoemde gebied volgens de Netcode Elektriciteit artikel 9.5 lid 5. Na afronding wordt het onderzoek op de website van TenneT gepubliceerd.