Skip to content
TenneT Framework Cooperation Agreement Cable

TenneT versnelt netuitbreiding en energietransitie

Leestijd

4 Minuten

Laatste update

5-5-2023

TenneT sluit raamovereenkomst voor samenwerking voor 7.000 km HVDC-kabelsysteem

  • TenneT heeft opnieuw raamwerkovereenkomst voor samenwerking gesloten voor ten minste tien 525 kV HVDC-kabelsystemen met levering tot 2031. Partners zijn NKT, Nexans en een consortium van Jan De Nul Group, LS Cable & System en Denys
  • Doel is de levering van een portefeuille van zes Duitse en drie Nederlandse 2 GW offshore netaansluitingssystemen tot 2031. Hieronder valt ook een Duits onshore project (NordOstLink) dat in 2032 operationeel moet zijn en plannen voor verdere toekomstige projecten
  • De meerjarige overeenkomst stelt groeimogelijkheden in de hele leveringsketen veilig, maximaliseert de planningszekerheid en stimuleert verdere investeringen in capaciteit

TenneT heeft een raamwerkovereenkomst gesloten met NKT, Nexans en een consortium van Jan De Nul, LS Cable en Denys  met opdracht voor de installatie van tien projecten met 525 kV HVDC-kabelsystemen. De totale omvang van de contracten voor de productie en installatie van de tien kabelsystemen bedraagt ongeveer 5,5 miljard euro. Met deze overeenkomst rondt TenneT het proces af van de in november 2022 gestarte grootschalige aanbesteding voor netaansluitsystemen voor in totaal veertien offshore projecten en één onshore corridor project.

Gegunde projecten        

NKT realiseert de verbindingen voor de aansluiting van de Nederlandse windparken Nederwiek 3, aanlanding onshore bij Geertruidenberg of Moerdijk en de verbindingen voor Doordewind 1 en Doordewind 2, aanlanding Eemshaven.

Nexans heeft de opdracht gekregen voor de Duitse kabelverbindingen van BalWin3 en LanWin4, die in Wilhelmshaven zullen worden aangesloten, en LanWin2 in Nedersaksen, die in het Heidegebied in Sleeswijk-Holstein zal worden aangesloten.

Het consortium van Jan De Nul, LS Cable en Denys zal de Duitse kabelverbindingen in Nedersaksen realiseren, met BalWin4 en LanWin1, beide aan te sluiten in de omgeving van Unterweser en LanWin5 in de omgeving Rastede. Dit consortium heeft ook de opdracht gekregen voor het TenneT-gedeelte van de onshore 525 kV gelijkstroomcorridor NordOstLink in Sleeswijk-Holstein Duitsland, een partnerproject met 50Hertz. 

Het werk in de contracten omvat kabelontwerp, engineering, productie, levering, projectbeheer, onshore-, offshore- en nearshore-installatie van 525 kV HVDC-kabels en alle verbindingswerkzaamheden in onderzeese en landsecties. De geselecteerde partijen verwachten in de loop van 2023 met de werkzaamheden te beginnen. De kabellegwerkzaamheden op land starten naar verwachting na 2025. De kabellegwerkzaamheden op zee starten naar verwachting in 2026. Alle 2 GW offshore projecten zullen naar verwachting in 2031 operationeel zijn. Het NordOstLink-project zal naar verwachting in 2032 operationeel zijn.

7.000 kilometer HVDC-kabels    

Tim Meyerjürgens, COO van TenneT: "Na de recente gunning van de eerste vijf kabelverbindingen en de bekendmaking van de leveranciers voor de converterstations op zee en op land, zijn we opnieuw erg trots om nu de partners bekend te maken voor de meerjarige overeenkomst voor de productie en installatie van de kabels voor deze cruciale en innovatieve netverbindingssystemen voor de energietransitie. Binnen deze nieuwe raamovereenkomst zullen we tot 2032 samen ongeveer 7.000 kilometer HVDC-kabel leveren voor vijftien on- en offshore netverbindingssystemen in Duitsland en Nederland."

NKT President en CEO Alexander Kara: "We zijn zeer tevreden dat we opnieuw zijn geselecteerd als belangrijke partner voor het ambitieuze 2GW Program, dat onze sterke positie in de markt voor hoogspanningsgelijkstroomkabels bevestigt. We hebben onlangs de gunning door TenneT aangekondigd voor IJmuiden Ver en Nederwiek 2, die ook deel uitmaken van het 2GW Program en die tot de eerste offshore windparken ter wereld zullen behoren waar de 525 kV HVDC-technologie wordt toegepast op offshore stroomkabels. Met deze raamovereenkomst zetten we onze nauwe samenwerking met TenneT voort en passen we deze innovatieve kabeltechnologie toe op bijkomende projecten in de Noordzee."

Vincent Dessale, Chief Operating Officer en Senior Executive Vice President van Nexans: "De noodzaak om massaal te investeren in offshore netten in Europa kan alleen gebeuren door sterke en langdurige partnerschappen te creëren tussen leveranciers en transmissiesysteembeheerders - gebaseerd op vertrouwen, transparantie en gezamenlijke technologische ontwikkelingen. De door TenneT ontwikkelde raamovereenkomst is het perfecte antwoord op deze uitdagingen en Nexans is er trots op betrokken te zijn bij deze baanbrekende ontwikkelingen en verheugd het vertrouwen van TenneT te genieten. Ons partnerschap kan onze respectieve en voortdurende toewijding aan de energietransitie via offshore windenergie over de hele wereld alleen maar versterken."

Philippe Hutse, directeur Offshore Division bij Jan De Nul Group: "Vanaf het begin hebben we de nieuwe aanpak van TenneT, waarin samenwerking en transparantie centraal staan, omarmd. De resulterende meerjarige raamovereenkomst geeft ons de zo gewenste planningszekerheid waar wij en de offshore energie-industrie al geruime tijd om vragen. Samen met onze consortiumpartners LS Cable & System en Denys zijn wij dan ook verheugd dit contract met TenneT te ondertekenen en bij te dragen aan de Europese visie op energiezekerheid en decarbonisatie. Deze prijs is een erkenning van onze expertise in de realisatie van complexe kabelinstallatieprojecten en de aanleg van de energietransitie."

Trigger voor investeringen          

Marco Kuijpers, Director Large Projects Offshore bij TenneT zegt: "We zijn er trots op dat we deze raamovereenkomsten voor samenwerking in korte tijd hebben gegund. De nieuwe aanbestedingsaanpak versnelt het proces, waarbij in zes maanden tijd met alle leveranciers afspraken zijn gemaakt. Een dergelijk proces zou normaal gesproken tot 18 maanden duren. Wij zijn ook blij dat de lange termijn raamovereenkomst partnerschapswaarden bevat, die een sterke basis vormen voor de succesvolle uitvoering van de projecten. Deze contracten hebben al geleid tot serieuze investeringen en geven planningszekerheid en voorspelbaarheid aan onze leveranciers, die nu kunnen gaan investeren in extra middelen, productiefaciliteiten, kabellegschepen en sleufgereedschap."

Innovatieve samenwerking TenneT en marktpartijen    

Nieuw aan de 2 GW gelijkstroom (HVDC) oplossing op basis van 525 kV is dat er slechts één kabelsysteem nodig is, waardoor de impact op het milieu, de natuur en de zeebodem beperkt blijft. Een kabelsysteem zal bestaan uit vier kabels, een 'plus' en 'min' poolkabel, een metalen retourkabel en een glasvezelkabel. Vanuit de overtuiging dat de energietransitie alleen kan slagen in een geest van samenwerking is TenneT samen met marktpartijen al in 2020 gestart met een onderzoeks- en ontwikkelingsinitiatief (R&D) voor het 2 GW, 525 kV HVDC netaansluitsysteem. De nieuwe 2 GW-standaard, die twee keer zo groot is als de huidige verbindingssystemen, vereist een offshore kabelsysteem dat werkt op een 525 kV HVDC-spanningsniveau en gebruik maakt van innovatieve isolatietypes. Met het oog op een generiek platform dat toegankelijk is voor alle HVDC-leveranciers die deelnemen aan de R&D-fase, heeft TenneT opdracht gegeven voor een studie naar het ontwerp van een offshore platform, om interoperabiliteit van de eigen oplossingen mogelijk te maken. De certificering van kabelleveranciers in 2022 is het resultaat van de constructieve en intensieve dialoog tussen TenneT en de betrokken marktpartijen. Samen heeft de samenwerking inzichten opgeleverd over de vereiste functionaliteit en prestaties van dit innovatieve HVDC-systeem.

Overzicht 2 GW kabelsystemen

Contact

Woordvoerder Jorrit de Jong

Jorrit de Jong

Woordvoerder

Media Relaties