Skip to content

TenneT selecteert NKT en Prysmian voor 's werelds grootste offshore kabelverbindingen om groeiende Nederlandse offshore windvolumes aan te sluiten

Leestijd

4 Minuten

Laatste update

3-3-2023

Offshore

  • NKT en Prysmian installeren vijf gelijkstroom kabelverbindingen voor Nederlandse 2 GW projecten die tussen 2028 en 2030 worden voltooid.
  • Innovatieve samenwerking tussen TenneT en kabelleveranciers leidt tot nieuwe wereldwijde marktstandaard voor 525 kV XLPE HVDC offshore kabels, waardoor TenneT's positie als koploper in de ontwikkeling van offshore netten opnieuw wordt bevestigd en de gezamenlijke ambitie om de Noordzee te ontwikkelen tot de groene energiecentrale van Europa wordt waargemaakt.
  • Leveranciers minimaliseren de milieueffecten met hoge normen voor CO2- en NOx-emissiereducties en het gebruik van gerecycled koper in de kabels.

In de Verklaring van Esbjerg van mei 2022 op de Noordzee-energietop kwamen Duitsland, Nederland, Denemarken en België overeen om tegen 2030 gezamenlijk ten minste 65 gigawatt (GW) capaciteit aan offshore windenergie te installeren. TenneT zal met 40 GW - in de Duitse en Nederlandse Noordzee allebei 20 GW - bijna twee derde daarvan aansluiten. Recente geopolitieke ontwikkelingen onderstrepen de noodzaak om te investeren in elektriciteitstransport, om de energiezekerheid te waarborgen door de energietransitie te versnellen. Het innovatieve 2GW-programma van TenneT speelt een cruciale rol in het managen van de energietransitie vanaf zee en zal Europa helpen het eerste klimaatneutrale continent ter wereld te worden. Deze nieuwe 2 GW standaard combineert TenneT's uitgebreide expertise in offshore netaansluitingen met een unieke transnationale aanpak. Met zijn sterke focus op harmonisatie en standaardisatie biedt hij een blauwdruk voor toekomstige offshore netaansluitingssystemen en maakt hij een snellere invoering mogelijk. De gunning van 's werelds eerste 525 kV XLPE HVDC-kabelverbindingssystemen voor vijf Nederlandse 2 GW-projecten is de volgende stap in de realisatie van de nieuwe 2 GW-standaard. In de komende maanden verwacht TenneT de partners bekend te maken voor de raamovereenkomsten van de 2 GW HVDC-leveranciers voor de Nederlandse en Duitse 2 GW projecten en de raamovereenkomst voor andere kabelverbindingen van Duitse en Nederlandse 2 GW-projecten.

Koploper in offshore netontwikkeling

Tim Meyerjürgens, COO TenneT: "Recente geopolitieke ontwikkelingen hebben opnieuw de noodzaak onderstreept om te investeren in elektriciteitstransport en om energiezekerheid te waarborgen door de energietransitie te versnellen. We zijn er trots op dat we deze nieuwe offshore standaard om windparken aan te sluiten samen met de markt hebben ontwikkeld. Ons kwalificatieprogramma heeft aangetoond dat kabelleveranciers op koers liggen voor deze nieuwe offshore verbindingsstandaard. Met de wereldwijde primeur van realisatie van de eerste 525 kV XLPE HVDC offshore kabelsystemen om 2 GW projecten aan te sluiten, bevestigt TenneT opnieuw haar koploperspositie in de ontwikkeling van offshore hoogspanningsnetten en haar inzet om de gezamenlijke ambitie waar te maken om de Noordzee te ontwikkelen tot de groene energiecentrale van Europa."

Alexander Kara, President en CEO van NKT: "Ik ben zeer tevreden met de gunning, die onze sterke positie op de markt voor hoogspanningskabels en onze langdurige relatie met TenneT bevestigt. Ik ben verheugd dat onze toonaangevende turnkey-expertise binnen de 525 kV XLPE HVDC-technologie ertoe leidt dat NKT de eerste elektriciteitskabelproducent is die deze technologie toepast op zeekabels. Wij zijn verheugd dat TenneT de focus op duurzaamheidsfactoren vergroot door milieukostenindicatoren in de projecten op te nemen met als doel de carbon footprint van stroomkabelsystemen te verminderen."

Hakan Ozmen, Executive Vice President Project Business, Prysmian Group: "We zijn er trots op deel uit te maken van dit strategische project dat Prysmian bevestigt als een betrouwbare partner ter ondersteuning van de Nederlandse 'Routekaart 2030' plannen om de netto broeikasgas uitstoot te verminderen en de Nederlandse doelstellingen inzake klimaatneutraliteit te bereiken. De implementatie van onze innovatieve 525 kV HVDC-technologie voor offshore kabelsystemen onderstreept onze voortdurende inzet voor de energietransitie en stelt onze klanten in staat de kosten van offshore windenergie verder te verlagen en hun milieu-impact te minimaliseren."

Kabelleveranciers uitgedaagd met hoge duurzaamheids- en veiligheidsnormen

TenneT heeft NKT geselecteerd om de kabelverbindingen te realiseren voor IJmuiden Ver Beta, IJmuiden Ver Gamma en Nederwiek 2, die aan land komen op de Maasvlakte (haven van Rotterdam). Prysmian is geselecteerd voor de kabelverbindingen van IJmuiden Ver Alpha en Nederwiek 1, aanlanding in het Sloegebied (Zeeland).  De werkzaamheden in de contracten omvatten ontwerp, engineering, productie, levering, projectmanagement, offshore-, nearshore- en inshore-installatie van 525 kV HVDC-kabels en alle verbindingswerkzaamheden in onderzeese en landsecties. De geselecteerde partijen verwachten dit jaar met de eerste werkzaamheden te beginnen. De werkzaamheden voor het leggen van kabels op land beginnen in 2025, de werkzaamheden voor het leggen van kabels op zee naar verwachting in 2026. Alle verbindingen zullen naar verwachting tussen 2028 en 2030 in bedrijf zijn. TenneT daagde in deze aanbesteding marktpartijen uit met hoge duurzaamheids- en veiligheidsnormen. Leveranciers worden aangemoedigd om de impact op het milieu te minimaliseren met sterke CO2- en NOx-emissiereducties. Om de carbon footprint te verkleinen, zullen leveranciers gerecycled koper gebruiken. Het uitdagen van leveranciers in safety by design en veiligheidscultuur draagt bij aan TenneT's ambitie om veiligheidsincidenten te elimineren. Om aan deze normen te voldoen, zullen kabelleveranciers, indien nodig, investeren in nieuwe productiecapaciteit, schepen en trenchers (voertuigen die de kabels in de zeebodem kunnen begraven).

Cable contract 2 GW
Innovatieve samenwerking TenneT en marktpartijen

Om het benodigde vermogen van 2GW te transporteren, is een offshore kabelsysteem nodig dat werkt op een spanningsniveau van 525 kV HVDC met behulp van geëxtrudeerde isolatietypes. Het ontwerp van de aansluiting van 2 GW gelijkstroom (HVDC), gebaseerd een op 525 kV kabel, bestaat uit slechts één kabelsysteem, waardoor de impact op het milieu en de omgeving beperkt blijft. Het kabelsysteem bestaat uit vier kabels, een plus- en minpoolkabel, een metallic return kabel en een glasvezelkabel. Omdat samenwerking cruciaal is in de energietransitie, is TenneT samen met marktpartijen gestart met de ontwikkeling van een onderzoeks- en ontwikkelingsinitiatief (R&D) voor 525 kV XLPE HVDC kabelsysteem in 2020. Met een ontwerp- en lay-outstudie voor het offshore platform werd een generiek platform ontworpen om interoperabiliteit mogelijk te maken van de eigen oplossingen van alle HVDC-leveranciers die aan de R&D fase deelnamen. De intensieve samenwerking tussen TenneT en de betrokken marktpartijen heeft geresulteerd in inzichten over de vereiste functionaliteit en prestaties van het innovatieve HVDC-systeem en heeft geleid tot certificering van de kabelleveranciers in 2022.

2 GW offshore wind connection ACDC

Contact

Woordvoerder Jorrit de Jong

Jorrit de Jong

Woordvoerder

Media Relaties