Skip to content
Communicatie EU-301 raamovereenkomst overleg aan tafel met Maarten Abbenhuis

TenneT selecteert drie partijen voor werk aan hoogspanningslijnen

TenneT heeft langjarige contracten gesloten met drie bedrijven die werkzaamheden uitvoeren aan de bovengrondse hoogspanningsverbindingen in Nederland. SPIE, Qirion en Volker Enery Solutions zullen de komende jaren in opdracht van de landelijke netbeheerder gespecialiseerde werkzaamheden uitvoeren aan het hoogspanningsnet, dat als gevolg van de energietransitie fors moet worden uitgebreid en versterkt.

Leestijd

2 Minuten

Laatste update

28-11-2022

Inzet op langjarige partnerships

Stabiele samenwerking

De omschakeling naar een duurzame energievoorziening heeft impact op het huidige hoogspanningsnet, dat hierop oorspronkelijk niet op ontworpen is. De komst van zonneweides, windparken, warmtepompen en elektrisch vervoer zorgen ervoor dat het bestaande net aangepast moet worden. Tot 2031 verwacht TenneT bijna 13 miljard te investeren om het landelijke elektriciteitsnet betrouwbaar te houden.

Die aanpassingen brengen veel werk met zich mee. TenneT werkt daarvoor in de uitvoering intensief samen met gespecialiseerde bedrijven. Hierbij wordt ingezet op langjarige partnerships, waarbij een stabiele samenwerking ontstaat. Voor de werkzaamheden aan de bovengrondse hoogspanningslijnen zijn na een uitgebreide aanbestedingsprocedure voor drie contractpartners geselecteerd, SPIE, Qirion en Volker Enery Solutions.

Maarten Abbenhuis, COO TenneT: “We zijn trots op de samenwerking met deze partijen, die met veel kennis en kunde ons kunnen helpen in de uitdagingen die de energietransitie met zich meebrengt. Daarbij hebben deze ondernemingen ook laten zien oog te hebben voor veiligheid in de uitvoering. Dit is een essentieel onderdeel in ons dagelijks werk, zeker bij werken op hoogte. Ik kijk uit naar de verdere samenwerking.”

Fotoboek

  • Communicatie EU-301 raamovereenkomst

    Communicatie EU-301 raamovereenkomst

  • EU-301 raamovereenkomst pratende mensen bij MCE

    EU-301 raamovereenkomst pratende mensen bij MCE