Skip to content
Open Innovatie Programma

TenneT op zoek naar innovaties om netcongestie tegen te gaan

TenneT is op zoek naar oplossingen, concepten en ideeën die kunnen helpen om congestie tegen te gaan en het gebruik van het elektriciteitsnet verder te optimaliseren. De landelijke netbeheerder start daarom in samenwerking met de regionale netwerkbedrijven in Nederland een Open Innovatie Programma waaraan geïnteresseerde partijen kunnen deelnemen.

Leestijd

3 Minuten

Laatste update

18-1-2023

De snelle toename van warmtepompen, laadstations, nieuwe bedrijven als ook de versnelde duurzaamheidsinitiatieven van de industrie, leiden tot een explosie in de vraag naar netcapaciteit. Uitbreiding van onze elektriciteitsnetten is in volle gang, maar duurt tegelijkertijd lang, mede door het zoeken naar geschikte locaties en langdurige vergunningsprocedures. Ook de middelen, in termen van gekwalificeerd personeel en apparatuur om al het werk voor te bereiden en uit te voeren, zijn beperkt.

Start Open Innovatie Programma

TenneT is betrokken bij een landelijk actieprogramma om netinvesteringen te versnellen en te werken aan oplossingen om het net beter te benutten. Parallel daaraan gaat TenneT actief op zoek naar meer ideeën om het gebruik van het net te optimaliseren om op die manier meer en sneller klanten op het transport- en distributienet aan te kunnen sluiten. Daarom start TenneT een “Open Innovatie Programma”.  Hierin kunnen deelnemers met creatieve voorstellen komen die bijdragen aan een optimale benutting van het net. Het programma is samen met regionale netwerkbedrijven Alliander, Stedin en Enexis ontwikkeld.

 

Meer informatie over congestie