Skip to content

TenneT onderzoekt mogelijke verkoop van haar Duitse activiteiten aan de Duitse staat om de ambitieuze energietransitie doelstellingen te realiseren

TenneT exploiteert een geïntegreerd net op het hoogste niveau van leveringszekerheid en stimuleert tegelijkertijd de energietransitie. In de afgelopen jaren heeft TenneT zich ontwikkeld tot de grootste investeerder en exploitant van infrastructuur voor offshore windenergie wereldwijd. De snelle versnelling van de netuitbreiding, onshore en offshore, vereist ongekende kapitaalinvesteringen van TenneT.

Leestijd

2 Minuten

Laatste update

16-2-2023

Corporate

De kapitaalinvesteringen van TenneT worden voornamelijk gefinancierd met vreemd vermogen, waarbij TenneT de grootste uitgever van groene obligaties in Europa is, en met eigen vermogen om een sterke kredietwaardigheid te behouden. De kapitaalbehoefte van TenneT voor dit decennium neemt toe en TenneT heeft geconstateerd dat de Nederlandse overheid er de voorkeur aan geeft de Nederlandse activiteiten van TenneT (momenteel geschat op circa EUR 10 miljard) te financieren en tegelijkertijd een structurele oplossing te zoeken voor de kapitaalbehoefte voor de Duitse activiteiten van TenneT (momenteel geschat op circa EUR 15 miljard).

TenneT exploiteert op dit moment het Nederlandse hoogspanningsnet en een deel van het Duitse hoogspanningsnet, maar erkent dat zowel de Nederlandse als de Duitse overheid er de voorkeur aan geeft hun nationale elektriciteitsnet te financieren, te controleren en in eigendom te hebben. Gemotiveerd door hun klimaatambities en geopolitieke ontwikkelingen richten beide regeringen zich sterk op de ontwikkeling van infrastructuur voor de energietransitie.

In het licht hiervan en van TenneT's beoordeling van mogelijke scenario's, is TenneT voornemens gesprekken aan te gaan met de Duitse overheid om de mogelijkheid van een volledige verkoop van TenneT's Duitse activiteiten tegen aanvaardbare voorwaarden te onderzoeken. Een dergelijke transactie zou het mogelijk maken twee sterke nationale spelers te creëren die blijven samenwerken in het aanjagen van de energietransitie.

TenneT erkent dat haar enige aandeelhouder, de Nederlandse overheid, nog geen definitief besluit heeft genomen en wij zullen de volgende stappen in nauwe samenwerking met de overheid zetten. TenneT blijft zich in de komende gesprekken richten op het waarborgen van de leveringszekerheid en de belangen van haar medewerkers, klanten, leveranciers, financiers en andere stakeholders.

Contact

Foto Eefje van Gorp woordvoerder

Eefje van Gorp

Woordvoerder

Media Relaties