Skip to content
stock freileitungsmast

TenneT maakt mogelijkheden voor nieuwe invoeders op het hoogspanningsnet transparant

Op de website van TenneT is vanaf vandaag direct te zien welke mogelijkheden er zijn voor nieuwe aansluitingen die willen invoeden op het netwerk van TenneT. De kaart geeft zonneparken, windparken en regionale netbeheerders direct inzicht waar en hoeveel capaciteit beschikbaar is op de hoogspanningsstations.

Laatste update

11-7-2022

Op weg naar een duurzame energievoorziening is er een snelle ontwikkeling van energie opgewekt uit zon en wind. Al deze initiatieven hebben de afgelopen jaren geleid tot veel aanvragen bij TenneT om een aansluiting op het hoogspanningsnet om in te voeden. In een aantal regio's is hierdoor de maximaal beschikbare transportcapaciteit bereikt. 

Met de online kaart maakt TenneT transparant op welke hoogspanningsstations transportcapaciteit beschikbaar is. Als een station groen kleurt, is er ruimte voor een aansluiting en kan het gevraagde transport worden gefaciliteerd. Als een station rood kleurt, dan is er op dat moment geen transportcapaciteit beschikbaar. Het kan ook voorkomen dat er nog onderzoek loopt naar de mogelijkheden voor het toepassen van congestiemanagement. In dat geval kleurt het station blauw.    

Deze inzichten helpen initiatiefnemers voor duurzame productie en regionale netbeheerders om direct inzicht te krijgen in de beschikbare capaciteit op het hoogspanningsnetwerk. De kaart krijgt ieder kwartaal een update. Er kunnen dan veranderingen optreden, bijvoorbeeld omdat er door uitbreiding van de infrastructuur extra capaciteit beschikbaar is of omdat door nieuwe aanvragen een station de maximale capaciteit heeft bereikt.

In de huidige kaart is er op dit moment sprake van een groot aantal blauwe gebieden. In deze – veelal landelijke – regio's zijn in de afgelopen periode door de snelle groei van duurzame productie veel aanvragen gedaan voor een aansluiting op het net. TenneT onderzoekt momenteel of er op die locaties mogelijkheden zijn om nog extra aansluitcapaciteit beschikbaar te stellen door middel van het toepassen van congestiemanagement.    

TenneT wil de kaart de komende periode verder uitbouwen door de doorlooptijden van de capaciteitsuitbreidingen te verwerken. Daarmee wordt inzichtelijk wanneer er in een regio extra transportcapaciteit beschikbaar komt. Ook is de ambitie om het landelijke 220/380kV-net op te nemen in de kaart. Deze informatie is nu nog niet opgenomen, omdat duurzame productie nauwelijks rechtstreeks op dit spanningsniveau wordt aangesloten.    

Bekijk de capaciteitskaart hier    

Contact

Foto Eefje van Gorp woordvoerder

Eefje van Gorp

Woordvoerder

Media Relaties