Skip to content

TenneT, Hitachi Energy en Petrofac kondigen overeenkomst aan voor voorbereidende werkzaamheden 2GW-projecten

TenneT, Hitachi Energy en Petrofac kondigen vandaag aan overeenkomsten voor voorbereidende werkzaamheden aan te gaan ter ondersteuning van het 2GW-programma van TenneT. Onder de voorwaarden van de overeenkomsten beginnen de bedrijven met voorbereidende werkzaamheden en gedetailleerde engineering om een tijdige oplevering te waarborgen van de eerste twee Nederlandse offshore converterstations voor TenneT's 2 gigawatt hoogspanningsgelijkstroom (HVDC) aansluitingen. Het gaat om de aansluitingen van de toekomstige windparken IJmuiden Ver Alpha en Nederwiek 1, die aanlanden in het Sloegebied in Zeeland.

Leestijd

4 Minuten

Laatste update

13-1-2023

Market

Marco Kuijpers, directeur Offshore bij TenneT: "De overeenkomst voor de voorbereidende werkzaamheden met Hitachi Energy en Petrofac is een zeer belangrijke mijlpaal in de uitvoering van onze 2GW-strategie. Met deze eerste overeenkomst reserveren we productiecapaciteit voor platforms en HVDC-apparatuur en starten we het gedetailleerde engineeringproces om het tijdschema voor de oplevering van de 2GW-projecten IJmuiden Ver Alpha (2029) en Nederwiek 1 (2030) veilig te stellen. We verwachten in het eerste kwartaal van 2023 de volledige raamcontracten voor de HVDC-platformscope voor alle aansluitingen van de routekaart wind op zee tot 2030 te gunnen, ook met andere beoogde partners."

Petrofac en Hitachi Energy zijn in juni 2022 een samenwerking aangegaan om gezamenlijke netwerkintegratie en bijbehorende infrastructuur te leveren om de energietransitie te versnellen. Zij zullen hun complementaire oplossingen voor hoogspanningsgelijkstroom (HVDC) en hoogspanningswisselstroom (HVAC) en hun expertise op het gebied van engineering, inkoop, bouw en installatie (EPCI) inzetten ter ondersteuning van de voorbereidende werkzaamheden.

"We zijn verheugd om onze langdurige relatie met TenneT te verdiepen en te helpen bij de integratie van 2 gigawatt systemen van broodnodige emissievrije windenergie in het Europese hoogspanningsnet, waardoor het duurzamer, flexibeler en veiliger wordt", aldus Niklas Persson, Managing Director bij de Grid Integration business van Hitachi Energy. "We werken samen met TenneT en Petrofac om innovatieve en schaalbare oplossingen te creëren die we snel kunnen inzetten om de energietransitie te versnellen."

Sami Iskander, Group Chief Executive van Petrofac: "Het 2GW-programma van TenneT vertegenwoordigt een belangrijke stap in de overgang van Europa naar een koolstofarmere toekomst. Petrofac is zeer verheugd om haar toonaangevende EPCI-expertise op het gebied van offshore windenergie in te zetten, in samenwerking met TenneT en Hitachi Energy, nu we de eerste twee projecten in het programma opstarten."

TenneT ligt op koers om de 2030-doelstelling voor de aansluiting van offshore windparken te halen. Duitsland, Nederland, Denemarken en België zijn overeengekomen om tegen 2030 samen ten minste 65 gigawatt aan offshore windenergie te installeren, zoals aangekondigd in de intergouvernementele Verklaring van Esbjerg. Met de aansluiting van 40 gigawatt aan wind op zee komt bijna twee derde van de overeengekomen 65 gigawatt voor rekening van TenneT, met elk 20 gigawatt in de Duitse en Nederlandse Noordzee. Bovendien hebben de ministers van Energie van de leden van de North Sea Energy Cooperation (NSEC) en de Europese Commissie in 2022 een aanzienlijke verhoging van hun collectieve ambitie aangekondigd voor de inzet van offshore hernieuwbare energie tot 2050. De uitdaging is enorm: Deze nieuwe aanpak biedt zowel groeikansen als maximale planningszekerheid voor alle betrokken supply chains.    

Op dit moment bedraagt de aansluitcapaciteit van TenneT ongeveer 7,2 gigawatt in de Duitse Noordzee en ongeveer 2,8 gigawatt in de Nederlandse Noordzee. Het innovatieve 2 GW-programma van TenneT speelt een cruciale rol in het managen van de energietransitie vanaf zee en zal Europa helpen het eerste klimaat neutrale continent ter wereld te worden. Deze nieuwe standaard combineert TenneT's uitgebreide expertise in offshore netaansluitingen met een unieke transnationale aanpak. Met zijn sterke focus op harmonisatie en standaardisatie biedt het een blauwdruk voor toekomstige offshore netaansluitingssystemen en maakt deze programma aanpak een snellere invoering mogelijk. Tegelijkertijd vermindert de grotere capaciteit van twee gigawatt per systeem het aantal vereiste netaansluitingen. Het 2 GW-programma zet een nieuw tempo in voor de Europese energietransitie. Het zal Europa en zijn inwoners voorzien van meer groene energie op een veilige en kosteneffectieve manier - met de laagst mogelijke milieueffecten.

Contact

Woordvoerder Jorrit de Jong

Jorrit de Jong

Woordvoerder

Media Relaties