Skip to content
Inlussingswerkzaamheden Zuid-West 380 kV West

TenneT haalt vanaf najaar 48 hoogspanningsmasten weg in zak van Zuid-Beveland

Deel nieuwe hoogspanningsverbinding in bedrijf

Leestijd

4 Minuten

Laatste update

20-4-2023

Project

TenneT start in het najaar van 2023 met het weghalen van de 19 kilometer lange 380 kV-hoogspanningsverbinding die tussen Borssele en Willem-Annapolder door de Zak van Zuid-Beveland loopt. De hoogspanningsverbinding is overbodig geraakt, doordat op woensdag 19 april 2023 een deel van de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Rilland in bedrijf is genomen.

TenneT heeft de afgelopen weken de onderhoudsperiode van de kerncentrale in Borssele benut om het eerste deel van de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding aan te sluiten en in bedrijf te nemen. Nabij Willem-Annapolder zijn twee van de vier stroomcircuits van de nieuwe hoogspanningsverbinding aangesloten op de bestaande 380 kV-verbinding richting Rilland. Bij Borssele zijn dezelfde twee circuits aangesloten op het hoogspanningsstation. Deze twee nieuwe circuits nemen de taak over van de bestaande 380 kV-hoogspanningsverbinding die door de Zak van Zuid-Beveland loopt. De andere twee circuits in de nieuwe hoogspanningsverbinding kunnen pas aangesloten worden als ook het oostelijke deel van de nieuwe hoogspanningsverbinding, tussen Willem-Annapolder en Rilland, klaar is.

Uitdagende klus

De complexe werkzaamheden zijn door aannemer SPIE in een zeer krappe periode uitgevoerd. Met circa 50 medewerkers is 17 dagen achtereen doorgewerkt om het werk op tijd klaar te krijgen. Daardoor heeft TenneT de maatschappelijke kosten en overlast zo laag mogelijk gehouden. De werkzaamheden moesten in een korte periode uitgevoerd worden, omdat het 380 kV-elektriciteitsnet niet lang uit bedrijf mag zijn. De korte onderhoudsperiodes waarin (een deel van) het elektriciteitsnet gepland uit bedrijf gaat, moeten lang van tevoren ingepland worden en komen vaak maar één keer per jaar voor. Op de hoogspanningsverbinding Borssele – Rilland hangen die momenten vaak samen met de grote onderhoudstop van de kerncentrale.

19 kilometer hoogspanningsverbinding verdwijnt

Nu de nieuwe verbinding bij Borssele in bedrijf is, kan op korte termijn de tijdelijke lijn in het Sloebos worden weggehaald. Komend najaar starten aannemers SPIE en BAM Infra namens TenneT met het weghalen van een groot deel van de 380 kV-hoogspanningsverbinding door de Zak van Zuid-Beveland. Die loopt vanaf het hoogspanningsstation bij Borssele via Driewegen, Oudelande en Kwadendamme naar Eversdijk. In totaal is die verbinding 19 kilometer lang. Er worden in eerste instantie 40 vakwerkmasten weggehaald. Acht masten ten noorden van Driewegen worden later weggehaald. Die kruisen de bovengrondse 150 kV-verbinding tussen Borssele en Terneuzen. De masten kunnen daar pas weggehaald worden als de 150 kV-verbinding tijdelijk buiten gebruik kan worden genomen. Naar verwachting kan dat na het 1e kwartaal van 2025.   

Werkwijze

Voor het weghalen van de hoogspanningsverbinding worden tijdelijke werkterreinen en werkwegen aangelegd. TenneT gaat de komende periode samen met de aannemers op bezoek bij alle perceeleigenaren langs de verbinding tussen Borssele en Willem-Annapolder om afspraken te maken over de uitvoering van de werkzaamheden. BAM Infra start in het najaar met de aanleg van de werkwegen en -terreinen. Daarna haalt SPIE de hoogspanningslijnen uit de masten. Tenslotte worden de masten afgebroken en de funderingen verwijderd tot 2 meter onder maaiveld. Het staal van de hoogspanningsmasten wordt gerecycleerd en ook de hoogspanningslijnen worden door een gespecialiseerd recyclingbedrijf voor hergebruik gescheiden in aluminium en staal.

Nog meer verbindingen weg

De oude 380 kV-verbinding tussen Borssele en Willem-Annapolder door de Zak van Zuid-Beveland is niet de enige verbinding die weggehaald wordt door TenneT. Zodra ook het oostelijke deel van de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Rilland klaar is, wordt tussen Willem-Annapolder en Rilland de bestaande 150 kV-verbinding weggehaald. Die loopt via Kruiningen parallel aan de A58 naar Rilland. Die verbinding is 19 kilometer lang en bestaat uit 62 vakwerkmasten.

In het Sloegebied wordt momenteel al een stuk oude hoogspanningsverbinding weggehaald. Het gaat om de oude 150 kV 'Pechiney-lijn', die overbodig is geraakt. De 3 kilometer lange hoogspanningsverbinding loopt vanaf hoogspanningsstation Borssele, langs het Sloegebied naar de Akkerweg.

Meer informatie

Omwonenden en andere geïnteresseerden kunnen meer informatie over het project vinden op de projectwebsite www.zuid-west380kv.nl/west of via de TenneT BouwApp (project Zuid-West 380 kV West) die te downloaden is in de Apple App Store en Google Play Store.

Contact

Foto Sander de Schepper

Sander de Schepper

Woordvoerder project

Regio Zuid-West