Skip to content

TenneT gunt NRG aanleg landkabels voor ‘wind op zee’ Hollandse Kust (west Beta)

Aannemerscombinatie NRG (Denys, Alsema en Van Vulpen) gaat voor TenneT de koppeling tussen de zeekabels voor het windpark Hollandse Kust (west Beta) en het transformatorstation in Wijk aan Zee realiseren.

Leestijd

3 Minuten

Laatste update

13-7-2022

Corporate

Hiervoor legt NRG vanaf het strand van Velsen op een traject van 2,5 kilometer elektriciteitskabels in de bodem. Dit gebeurt via ondergrondse gestuurde boringen, zoals deze ook voor Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) zijn toegepast.

Met de gunning van deze opdracht krijgt de succesvolle samenwerking tussen TenneT en de aannemerscombinatie voor de aansluiting van de windparken op zee in de regio IJmond een vervolg. Momenteel voert NRG vanuit Velsen de laatste boringen uit waarmee de kabelverbinding voor de drie windparken tussen het transformatorstation in Wijk aan Zee en het hoogspanningsstation langs de snelweg A9 in Beverwijk wordt voltooid.

Beroepsprocedure Raad van State

De verwachting is dat de werkzaamheden ergens in het najaar van 2023 van start gaan. Dit is echter afhankelijk van een lopende beroepsprocedure bij de Raad van State. Daarvoor vindt op 7 juli de zitting plaats, waarna komend najaar een uitspraak wordt verwacht. Om geen kostbare tijd te verliezen bij het aansluiten van windenergie op zee, heeft TenneT toestemming gekregen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om dit projectonderdeel alvast te gunnen.

Voortbouwen

Daarmee kan NRG alvast aan de slag met de detailengineering en het opstellen van de werkplannen. Hiervoor kan de aannemer dankbaar teruggrijpen op de kennis en ervaringen uit het afgelopen jaar. “We kennen het gebied en de mensen goed, beschikken over de benodigde kennis en het juiste materieel en hebben ervaring met technieken die zich in het afgelopen jaar hebben bewezen”, aldus projectmanager Mark de Bruijn namens NRG. “Met de uitvoering voor (west Beta) kunnen we voortbouwen op de goede relaties met de betrokken partijen in het gebied.”

Specialistisch werk met oog voor omgeving

Ook TenneT is blij met de voortzetting van de samenwerking. Dick Vergoes Houwens, projectleider Landkabel namens de netbeheerder: “Bij de eerdere serie boringen onder de duinen door heeft het team van NRG uitstekend werk verricht. Hierbij gaat het om uniek en specialistisch werk dat om uiterste zorgvuldigheid vraagt. Ondanks diverse wijzigingen in de planning, heeft NRG dit dankzij hun flexibiliteit en inzet uitstekend gedaan en alles is met oog en oor voor de omgeving keurig binnen de strakke planning uitgevoerd.”

Over het project

Hollandse Kust (west Beta)

Het windpark Hollandse Kust (west Beta) krijgt een vermogen van 700 MegaWatt en wordt in 2026 in gebruik genomen. Het net op zee Hollandse Kust (west Beta) is de totale netverbinding vanaf windpark Hollandse Kust (west Beta) tot aan het nieuwe transformatorstation in Wijk aan Zee. Vanaf daar gaat de stroom via ondergrondse kabels naar het hoogspanningsstation langs de snelweg A9 in Beverwijk. Dit hoogspanningsstation maakt deel uit van het landelijke hoogspanningsnet (Noordring 380 kV).

 Het totale project bestaat uit:

  • het transformatorplatform op zee: hier worden alle windturbines op aangesloten en wordt het spanningsniveau van 66 kiloVolt (kV) verhoogd naar 220 kV;
  • de 66 kV interlink-kabel op zee tussen het platform voor west Alpha en het platform voor west Beta;
  • twee 220 kV-kabelsystemen op zee naar het transformatorstation. De kabels komen aan land ten zuiden van Wijk aan Zee;
  • uitbreiding van het transformatorstation dat wordt gebouwd voor de windparken Hollandse Kust (noord) en (west Alpha). Op het transformatorstation wordt de stroom van 220 kV-wisselstroom naar 380 kV-wisselstroom gebracht. Vanaf dat station wordt de stroom met ondergrondse 380 kV-kabels zo’n tien kilometer verderop langs de snelweg A9 ingevoed op het nationale hoogspanningsnet.