Skip to content
Werkzaamheden aan een hoogspanningsverbinding

TenneT gunt langjarig contract aan meerdere contractpartners

Netbeheerder TenneT heeft na een aanbestedingsprocedure een langjarig contract gesloten met meerdere contractpartners. Deze partijen gaan de komende acht jaar in opdracht van TenneT technische, ruimtelijke en gespecialiseerde werkzaamheden verrichten om de verdere ontwikkeling van het landelijke hoogspanningsnet mogelijk te maken. De totale geschatte contractwaarde van de gunning is 300 miljoen euro.

Leestijd

3 Minuten

Laatste update

19-9-2022

Nederlands

De overgang van fossiele naar duurzame energie vraagt veel van het elektriciteitsnet. Er komen steeds meer windmolens en zonneparken bij. De komende jaren zal het elektriciteitsverbruik gaan stijgen als gevolg van de dalende vraag naar aardgas. Hiervoor moet het netwerk op land van TenneT fors worden uitgebreid. Dit vraagt om veel gespecialiseerde werkzaamheden, zoals engineeringswerkzaamheden en uiteenlopende onderzoeken, nodig om aanpassingen, nieuwbouw en uitbreidingen aan hoogspanningsstations of hoogspanningsverbindingen te kunnen realiseren.

TenneT heeft er daarom voor gekozen om met een aantal gespecialiseerde partijen een langdurige samenwerking aan te gaan. Deze partijen gaan de komende acht jaar werkzaamheden uitvoeren zoals engineering, (veld- en bodem)onderzoeken, verwerving van vergunningen, project- en omgevingsmanagement en  specialistische studies. Door met deze contractpartijen een partnerschap aan te gaan kan TenneT efficiënt gebruik maken van de markt voor adviezen, diensten en producten bij de voorbereiding van uit te voeren Nederlandse onshore projecten.

‘Efficiënte samenwerking draagt bij aan realiseren energietransitie’

Maarten Abbenhuis, COO TenneT: "De energietransitie brengt de komende decennia zoveel extra werk met zich mee, dat we actief zoeken naar slimme manieren van samenwerken om de energietransitie te kunnen realiseren. Ik ben trots op deze bijzondere samenwerking. Deze partners voegen waarde toe met kennis en kunde die wij niet in huis hebben. Bovendien krijgen deze partners een lange-termijn-zekerheid van werk en opdrachten. Binnen dit kader kunnen alle partijen groeien, zodat we de energietransitie samen voortstuwen."

Aanbestedingsprocedure van twee jaar

De gecontracteerde partijen zijn na een uitgebreide aanbestedingsprocedure van bijna twee jaar geselecteerd. Het portfolio van TenneT op land groeit de komende jaren fors door. Dit vraagt om flinke aanpassingen aan het landelijke hoogspanningsnet. De komende tien jaar staat voor 13 miljard aan investeringen gepland, verdeeld over 400 grote projecten.  

Geselecteerde partijen
  • Arcadis-DNV (samenwerking)
  • Bilfinger Tebodin
  • E-MERGE (samenwerking van Antea Group, Bilfinger Tebodin, Witteveen+Bos)
  • Energy Solutions
  • Movares
  • Peutz
  • Sweco
  • Witteveen+Bos
  • WSP
Group photo signing of TenneT EU 300 contracts