Skip to content
Hoogspanningsmast Nieuwkamersedijk, Heinkenszand

TenneT en Enexis Netbeheer nemen hoog- en middenspanningsnet op de schop

Rond Zwolle, Meppel en Hoogeveen. Hoogspanningsnetbeheerder TenneT en Enexis Netbeheer investeren de komende jaren ruim een half miljard euro in de versterking van het elektriciteitsnetwerk in Noordwest Overijssel en Zuidwest Drenthe. Beide netbeheerders bereiden samen de bouw voor van 4 nieuwe hoog- en middenspanningsstations voor. TenneT breidt verder enkele bestaande stations uit en legt 50 kilometer nieuwe ondergrondse kabelverbindingen.

Laatste update

11-7-2022

In heel Nederland zijn netversterkingen nodig voor de energietransitie. Uitvoering van Klimaatakkoord en energiestrategieën van regio’s en industrie betekenen voor netbeheerders veel werk. Ook in (delen van) Overijssel en Drenthe is sprake van overbelasting op het elektriciteitsnet door het snelgroeiende aanbod van elektriciteit, met name door opwek in zonneparken. Daarnaast is de verwachting dat de vraag naar elektriciteit sterk zal toenemen.

Nieuwe hoogspanningsstations

TenneT onderzoekt momenteel locaties voor nieuwe hoogspanningsstations in Noordwest Overijssel en Zuidwest Drenthe. Het bestaande hoogspanningsstation op bedrijventerrein Hessenpoort in Zwolle wordt uitgebreid. Noordelijk van het complex gaan TenneT (en Enexis Netbeheer) resp. een nieuw hoogspannings- en middenspanningsstation bouwen. Deze plannen van de netbeheerders maken onderdeel uit van die voor een energiecluster Zwolle van gemeente en provincie. Daarin is ook plek voor een biovergister en waterstoffabriek.

In de planning van de netbeheerders staan verder nieuwe hoog- en middenspanningsstations bij Meppel (op een van de bedrijventerreinen), ten zuidoosten van Hoogeveen (bij bedrijventerrein Riegmeer) en in de buurt van Attero Wijster. De precieze locaties zijn nog in onderzoek. 

De komende periode werken TenneT en Enexis Netbeheer de plannen verder uit. In overleg met de betreffende gemeente zijn of worden de procedures gestart ivoor bestemmingsplanwijzigingen en voor de benodigde vergunningen. Ingebruikname van de hoogspanningsstations zal naar verwachting tussen 2027 en 2030 zijn. Dan zijn ook de noodzakelijke kabelverbindingen gelegd. Bedrijven en omwonenden worden tijdig geïnformeerd en betrokken.

Kabelverbindingen

Om de stations in het hoogspanningsnet aan te kunnen sluiten legt TenneT 50 kilometer nieuwe ondergrondse 110 kV-kabelverbindingen aan. Zoals een 29 kilometer nieuwe verbinding tussen het nieuwe hoogspanningsstation bij Meppel en Hessenpoort en 16 kilometer tussen de nieuwe hoogspanningsstations bij Hoogeveen en Wijster.

Hele net van Noordoost Nederland wordt versterkt

Met Enexis Netbeheer is TenneT al langer bezig het elektriciteitsnet in Noordoost Nederland te versterken. Door Uitbreiden van bestaande –, de bouw van nieuwe hoogspanningsstations, nieuwe en dikkere kabels is meer en betere af- en aanvoer van elektriciteit tussen onderliggende netten en het (220 en 380 kV) hoofdtransportnet van TenneT mogelijk. Bij Assen (Zeijerveen) wordt het hoogspanningsstation momenteel uitgebreid. Voor nieuwbouw van hoog- en middenspanningsstations op het bedrijvenpark Zuid-Groningen (in Ter Apelkanaal) en bij de afrit Veenoord van de A37 lopen momenteel de (bestemmingsplan en vergunningen) procedures. Met omwonenden en bedrijven is overleg over de inpassing. 
 

TenneT en Enexis Netbeheer nemen hoog- en middenspanningsnet rond Zwolle, Meppel en Hoogeveen op de schop

Contact

Foto Eefje van Gorp woordvoerder

Eefje van Gorp

Woordvoerder

Media Relaties