Skip to content

TenneT biedt extra ruimte voor windparken en zonneweides in vier provincies

In vier provincies ontstaat extra ruimte voor nieuwe aansluitingen van zonneparken en windmolens. Dat concludeert de landelijke netbeheerder TenneT na onderzoeken in die regio’s, waarbij is onderzocht of het net op piekmomenten kan worden ontlast. In Friesland, de Flevopolder, Gelderland en Utrecht komt er in eerste instantie in totaal 161 megawatt (MW) aan extra capaciteit bij, groeiend naar ruim 370 MW in 2024. De 161 MW extra vermogen is vergelijkbaar met het vermogen van 650.000 zonnepanelen. TenneT gaat tegelijkertijd actief op zoek om dit vermogen komende periode uit te breiden.

Leestijd

3 Minuten

Laatste update

17-11-2022

Congestie

In de vier regio’s was in 2021 de maximale capaciteit van het regionale hoogspanningsnet bereikt door de snelle opkomst van met name zonneparken. Deze ontwikkeling ging sneller dan dat hoogspanningsnetten kunnen worden uitgebreid. Hierdoor konden er tijdelijk geen nieuwe aanvragen in behandeling worden genomen. Geïnteresseerde partijen kwamen op een wacht- of interesselijst te staan.

TenneT heeft de afgelopen periode onderzoeken uitgevoerd om te kijken of het mogelijk is om door middel van flexibel gebruik van het net meer ruimte te creëren. Gebruikers van het elektriciteitsnet ontlasten dan tegen een vergoeding op drukke momenten het elektriciteitsnet. Dit is vergelijkbaar met het systeem van spitsmijden. Hierdoor ontstaat extra ruimte op het bestaande net en kunnen er meer partijen worden aangesloten. Regelgeving om deze vorm van flexibiliteit in te zetten is dit jaar door de toezichthouder ACM aangepast, zodat het makkelijker kan worden toegepast.

In de vier provincies kan er door de inzet van flexibiliteit komende periode 161 MW aan extra ruimte bijkomen. De additionele ruimte groeit verder naar 370 MW op het moment in Friesland de transformatorcapaciteit is uitgebreid, naar verwachting in 2024. De komende twee maanden gaat TenneT afspraken maken met de partijen die flexibel vermogen kunnen leveren. De regionale netbeheerders Stedin (Utrecht) en Liander (Friesland, Flevopolder en Gelderland) kunnen aansluitend daarop weer starten met de processen om klanten aan te sluiten die op een wacht- of interesselijst terecht waren gekomen.

Vervolgonderzoek naar meer capaciteit

De gevonden hoeveelheid flexibiliteit is niet voldoende om alle klanten op de wachtlijsten in de verschillende provincies te faciliteren. De wacht- en interesselijst bedraagt in deze regio’s samen circa 1000 MW. Robert Kuik, Head Grid Planning TenneT: “De resultaten van deze onderzoeken zijn een mooie eerste stap. Maar ik denk dat er nog aanvullende ruimte bij kan komen als nog meer gebruikers in de regio gaan meedoen aan spitsmijden. Onze inschatting is dat momenteel pas tien procent van het flexibel potentieel is gevonden. Daarom gaan we komende periode actief op zoek naar meer partijen die deel willen nemen en flexibel vermogen kunnen bieden.” 

3,5 miljard euro aan investeringen

Parallel aan deze maatregel vinden er ook volop netversterkingen plaats. In alle provincies wordt volop gewerkt aan versterking en aanpassing van het hoogspanningsnet. TenneT investeert de komende tien jaar ruim 3,5 miljard euro in de provincies Friesland, Flevoland, Gelderland en Utrecht. Hierbij worden de provinciale netten uiteindelijk opgeknipt in meerdere kleinere deelgebieden met ieder een eigen oprit naar de hoogspanningssnelweg. Ook worden er extra verbindingen aangelegd. Over tien jaar wordt de capaciteit op diverse plekken verdubbeld of zelfs verdrievoudigd.

Geplande uitbreidingsprojecten in Gelderland, Flevopolder en Utrecht

Provincie

Project

Extra capaciteit (MVA)

Geplande datum inbedrijfname

Utrecht

Versterking Breukelen-Kortrijk

1500 MVA

2027-2029

Gelderland

Versterking Dodewaard

500 MVA

2027-2029

Gelderland

Versterking Doetinchem

1000 MVA

2027-2029

Flevoland

Versterking Lelystad

500 MVA

2027-2029

Gelderland

Versterking Rivierenland

250-300 MVA

2028

Gelderland

Nieuwe verbinding Almere

250-300 MVA

2027

Geplande uitbreidingsprojecten in Friesland

Project

Extra capaciteit (in MVA)

Geplande datum inbedrijfname

Nieuw station Bolsward

1100 MVA

2024-2025

Transformator Louwsmeer

370 MVA

2024

Vervanging defecte transformator Louwsmeer

370 MVA

2024-2025

4e transformator Oudehaske

370 MVA

2027

3e transformator Bergum

370 MVA

2027

Vervanging transformator Louwsmeer

370 MVA

2027