Skip to content
Ondertekenaars Collectief Natuurinclusief

Samen werken aan een groenere toekomst

Samen met Alliander, Enexis, Gasunie en KPN zetten we onze terreinen en gebouwen in voor het versterken van de natuur en de biodiversiteit. Denk aan hoogspanningsstations en transformatorhuisjes. Dat is het resultaat van het Sectorakkoord Natuurinclusieve Infrastructuur dat deze partijen ondertekenen samen met MVO Nederland, Naturalis, de Vlinderstichting, Koninklijke NLingenieurs en de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorziening.

Laatste update
17-5-2024

Standaard in ontwerp en uitvoering

De ondertekenaars willen natuurinclusief werken de standaard maken in ontwerp en uitvoering van projecten. Gezamenlijk bezitten de infrabeheerders een grote hoeveelheid landnatuur in Nederland. Veel van deze gebieden zijn met elkaar verbonden, wat het leefgebied voor dieren en insecten vergroot. Ondertekenaars spreken af om natuurinclusief te gaan werken. Zo maken de bedrijven binnen drie jaar ecologisch beheer tot de nieuwe norm.  Ook integreren ze positieve impact op natuur in visie en beleid. En nemen ze ecologische inrichting en natuurinclusief bouwen, ontwerpen en uitvoeren op in aanbestedingen en projecten. De ondertekening van dit akkoord is een initiatief van het Collectief Natuurinclusief.

'Een belangrijk doel van het sectorakkoord is bovendien dat het de onderlinge banden versterkt. Dit is een belangrijke voedingsbodem om samen kansen te creëren, elkaar te inspireren en kennis te delen. Net als in de natuur, waar verbinding zorgt voor collectieve groei', zegt Eveline Buter, domeinleider infrastructuur van het Collectief Natuurinclusief en directeur Witteveen+Bos.

Sectorakkoord Natuurinclusieve Infrastructuur

Natuurinclusief in het landschap

Concreet zie je de investeringen van Alliander, Enexis, Gasunie, KPN en TenneT in natuurinclusief werken de komende jaren terug in bijvoorbeeld kruidendaken op glasvezelhuisjes of natuurgebieden onder elektriciteitsmasten.

Marjolein de Gorter-Manhoudt, directeur Large Projects NL van TenneT:

'Voor de energietransitie benutten we natuurlijke bronnen voor de opwek van groene stroom. Omdat de grond die we als infrabeheerders gezamenlijk beheren een netwerk vormt heeft het een grote impact op de natuur. De komende jaren investeert TenneT ruim 60 miljard euro in de uitbreiding van het hoogspanningsnetwerk in Nederland. Met dit akkoord laten we als sector zien dat we daarbij de natuur, bewoners en omgeving niet uit het oog verliezen'

'Natuurinclusief werken op zo’n enorm areaal is goed nieuws voor de biodiversiteit. Daarnaast heeft het praktische voordelen: bedrijven vragen bijvoorbeeld eenvoudiger vergunningen aan, houden ze meer water vast en verlagen ze hittestress. Zo ontstaat een veiliger werkomgeving en draagt natuur bij aan het oplossen van allerlei problemen' , zegt Albert Vliegenthart van de Vlinderstichting.

Marjolein de Gorter tekent namens TenneT het Collectief Natuurinclusief

Meer informatie