Skip to content
Wind turbines near the HelWin2 platform in Germany

Routekaart windenergie voor aanvullende opgave voor rond 2030

Met de publicatie van de ‘Routekaart windenergie voor aanvullende opgave voor rond 2030’ is vastgelegd in welke volgorde en op welke wijze de aangewezen windenergiegebieden worden ontwikkeld. Ook is het Ontwikkelkader door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aangepast. Hiermee krijgt TenneT wettelijk de opdracht om nog eens 10,7 GW aan windenergie aan te sluiten op het hoogspanningsnet.

Leestijd

2 Minuten

Laatste update

11-7-2022

Corporate

Dit betekent dat rond 2030 TenneT zo’n 21 GW op het Nederlandse net heeft aangesloten. Daarmee is windenergie op zee de belangrijkste elektriciteitsbron van Nederland rond 2030. De aanleg van de extra verbindingen voor het elektriciteitsnet op zee vergt een geschatte investering van ongeveer € 16 miljard.

Netkaart offshore verbindingen Nederland

Marco Kuijpers, TenneT Director Offshore Projects: ”Dit besluit maakt duidelijk wat ons en de windsector de komende jaren te doen staat. Hiermee kan TenneT de projecten concreet in uitvoering brengen. De afspraak dat we contracten voor de fabricage van de benodigde platformen, kabels en apparatuur mogen gunnen vóórdat de definitieve vergunningen zijn verkregen zal zeker positief bijdragen aan het tijdig opleveren van de nieuwe netaansluitingen. Wij kijken er naar uit om samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en alle betrokken partijen de schouders onder deze enorme opgave te zetten en vervolg te geven aan de succesvolle uitrol tot dusver.”

Sinds 2016 is TenneT de netbeheerder op zee. In de eerste fase van de bouw van het Nederlandse net op zee is gebruik gemaakt van een gestandaardiseerd 700 MW stopcontact voor het ontsluiten van windenergie. In totaal zijn er acht gepland, waarvan er al twee (Borssele Alpha en Beta) volop windenergie naar land transporteren. Voor de verder gelegen, grotere gebieden worden 2 GW-netaansluitingen ingezet. Hiermee kan drie keer zoveel windenergie naar land worden getransporteerd. In Nederland worden deze 2 GW-stopcontacten allereerst gebouwd om de windparken in het IJmuiden Ver windgebied aan te sluiten, daarna worden ook windparken in andere gebieden met een 2 GW-aansluiting aangesloten.

Overzicht

 Project

Capaciteit (MW)

Aanlandlocatie

Inbedrijfname

In bedrijf

 

 

 

Borssele Alpha

700 (AC)

Borssele

2019

Borssele Beta

700 (AC)

Borssele

2020

Ʃ in bedrijf                            

1.400 MW

 

 

 

In realisatie

 

Hollandse Kust (zuid) Alpha

700 (AC)

Maasvlakte

2022

Hollandse Kust (zuid) Beta

700 (AC)

Maasvlakte

2022

Hollandse Kust (noord)

700 (AC)

Wijk aan Zee

2023

Hollandse Kust (west) Alpha

700 (AC)

Wijk aan Zee

2024

Hollandse Kust (west) Beta

700 (AC)

Wijk aan Zee

2026

Ten Noorden van de Wadden

700 (AC)

Eemshaven Oude Schip

Rond 2030*

Hollandse Kust (west), kavel VIII

700 (AC)

Nog vast te stellen: Noordzeekanaalgebied

N.t.b.

IJmuiden Ver Alpha

2.000 (DC)

Borssele

2029

IJmuiden Ver Beta

2.000 (DC)

Amaliahaven (Maasvlakte)

2028

IJmuiden Ver Gamma

2.000 (DC)

Amaliahaven (Maasvlakte)

2029

Nederwiek 1

2.000 (DC)

Nieuw Station

(Borssele)

2030

Nederwiek 2

2.000 (DC)

Amaliahaven (Maasvlakte)

2030

Nederwiek 3

2.000 (DC)

Geertruidenberg of Moerdijk

Rond 2030

Doordewind 1

2.000 (DC)

Eemshaven Oude Schip

Rond 2030*

Doordewind 2

2.000 (DC)

Nieuw Station (Eemshaven)

Rond 2030*

Ʃ in realisatie                       

20.200 MW

 

Opgeteld Ʃ                            

21.600 MW

* Onderdeel programma PAWOZ: 2 x 2.000 MW (DC) netaansluitingen en 1 x 700 MW AC netaansluiting

Contact

Woordvoerder Jorrit de Jong

Jorrit de Jong

Woordvoerder

Media Relaties