Skip to content

Oproep netbeheerders: snel aanpassing verouderde subsidies en wetten om elektriciteitsnet efficiënter te gebruiken

Netbeheerders roepen de rijksoverheid en toezichthouders op om versneld nieuwe spelregels te introduceren om het elektriciteitsnet slimmer en dus efficiënter te gebruiken. Zo kunnen de netbeheerders meer bedrijven aansluiten en meer groene stroom transporteren.

Leestijd

1 Minuten

Laatste update

12-7-2022

Nederlands

Netbeheerders roepen de rijksoverheid en toezichthouders op om versneld nieuwe spelregels te introduceren om het elektriciteitsnet slimmer en dus efficiënter te gebruiken. Zo kunnen de netbeheerders meer bedrijven aansluiten en meer groene stroom transporteren. Op dit moment staan er enkele duizenden producenten van groene stroom en bedrijven op de wachtlijsten van netbeheerders. Onderzoeksbureau CE Delft heeft in opdracht van Netbeheer Nederland mogelijke beleidsmaatregelen op een rij gezet.

Het Nederlandse elektriciteitsnet vormt de basis voor de verduurzaming en economische ontwikkeling van ons land. Maar door de in korte tijd zeer snel toegenomen vraag naar elektriciteit en snelle opkomst van zonneparken raakt het net op steeds meer plekken vol. Netbeheerders werken overal aan de verzwaring en uitbreiding van het elektriciteitsnet, maar dit gaat niet snel genoeg om alle ontwikkelingen bij te houden. Het is van het grootste belang – zowel in economisch opzicht als voor de verdere verduurzaming van onze energiehuishouding – om op korte termijn de grootste knelpunten op het elektriciteitsnet aan te pakken. Door snelle herziening van verouderde wet- & regelgeving en tariefstelsels en subsidies zien de netbeheerders mogelijkheden om ook op de korte termijn de schaarste op het net te verminderen en te bouwen aan het energiesysteem van de toekomst. CE Delft heeft in haar rapport voor de netbeheerders een breed scala aan beleidsmaatregelen met impact op een rij gezet. 

Lees verder op de website van Netbeheer Nederland