Skip to content
2GW Program Framework-Cooperation-Agreement Signing Ceremony HVDC-Stations

Ongeveer 30 miljard euro: Europa's grootste aanbestedingspakket ooit voor leveringszekerheid, energietransitie en klimaatbescherming gelanceerd

Leestijd

4 Minuten

Laatste update

20-4-2023

Offshore

 • Officiële ondertekening van het contract tussen TenneT en vier samenwerkingspartners in Berlijn voor de ontwikkeling van de Noordzee als hub voor duurzame en onafhankelijke Europese energieproductie.

 • Raamovereenkomsten op lange termijn zullen de middelen veiligstellen die nodig zijn om netaansluitingen te bouwen voor windparken in de Noordzee die evenveel elektriciteit zullen opwekken als 28 grootschalige elektriciteitscentrales.

 • De hoogtechnologische kern van de converteronderdelen wordt uitsluitend in Europese productievestigingen vervaardigd.

 • Met nog eens drie offshore projecten in de Duitse Noordzee vult TenneT de 11 recent gegunde projecten aan tot 14 converter systemen van elk 2 gigawatt (GW).

 

Topvertegenwoordigers van de hoogspanningsnetbeheerder TenneT, het samenwerkingsverband Hitachi Energy/Petrofac en de drie consortiumpartnerships GE/Sembcorp (SMOP), GE/McDermott en Siemens Energy/Dragados hebben vandaag in Berlijn officieel de contracten ondertekend waarmee de grootste Europese aanbesteding ooit voor energietransitie-infrastructuur werd bezegeld. Het totale volume van de contracten voor de onderdelen van de 14 systemen bedraagt ongeveer 30 miljard euro. Het resultaat is een transmissiecapaciteit van offshore windenergie in de Duitse en Nederlandse Noordzee die evenveel elektriciteit zal opwekken als 28 grootschalige elektriciteitscentrales.

TenneT heeft hiermee het gunningsproces voor de converterstations op zee en aan land voor in totaal 14 offshore netaansluitingssystemen afgerond. Eind maart had TenneT al 11 van deze systemen gegund, waarvan acht in Nederland en drie in Duitsland. Vandaag zijn daar nog eens drie systemen in Duitsland aan toegevoegd. Deze 14 systemen moeten tot 2031 worden gerealiseerd. Hun "kerncomponenten", dat wil zeggen de innovatieve 2GW technologie voor het omzetten van wisselstroom in gelijkstroom en terug, zullen in alle projecten uitsluitend worden vervaardigd in de Europese productievestigingen van de leden van het consortium. Met een contract van deze omvang neemt Europa wereldwijd het voortouw -zowel qua technologie als qua productie- in een sleutelsector van de energievoorziening van morgen.

Tim Meyerjürgens, COO van TenneT: "Als de toonaangevende offshore transmissiesysteembeheerder in de EU beschikken wij over de knowhow die nodig is om Europa's doel van onafhankelijke levering van duurzame energie te verwezenlijken. Om dit te bereiken moet de Noordzee worden ontwikkeld als Europa's groene energiecentrale en snel worden aangesloten op de elektriciteitsnetten aan land. Wij handelen en investeren dienovereenkomstig. Ons 2GW-programma zal helpen groene windenergie uit de Noordzee schaalbaar en kostenefficiënter te maken - terwijl de gevolgen voor het milieu tot een minimum beperkt blijven."

Niklas Persson, Executive Vice President en Managing Director bij de Grid Integration business van Hitachi Energy: "De verbintenis van TenneT om een grote hoeveelheid offshore wind in het net te integreren zal een echte verandering in het energiesysteem teweegbrengen, waardoor het duurzamer, flexibeler en veiliger wordt. We zijn er trots op dat we - samen met onze partner Petrofac - een belangrijke rol kunnen spelen bij het versnellen van de energietransitie. Innovatieve bedrijfsmodellen, gebaseerd op flexibele samenwerking, standaardisatie en synergieën tussen projecten, zijn de belangrijkste factoren die deze verandering mogelijk maken - samen met de HVDC-technologie die wij de afgelopen 70 jaar hebben ontwikkeld."

Philippe Piron, President & CEO GE Grid Solutions: "Samen met onze consortiumpartners Sembcorp Marine en McDermott zijn we vereerd om een sleutelrol te spelen in het kritieke infrastructuurproject van TenneT om de energiezekerheid van Europa te versterken en de uitstoot te verminderen. Ons partnerschap met TenneT bevestigt dat de Voltage Sourced Converter HVDC-technologie van GE nu wordt erkend als een van de meest geavanceerde ter wereld en valideert onze ambitie om een van de toonaangevende systeemleveranciers voor elektrificatie en verduurzaming te zijn."

Tim Holt, lid van de Raad van Bestuur van Siemens Energy: "In de wereldwijde race tegen klimaatverandering moet de netuitbreiding gelijke tred kunnen houden met de versnelde uitbreidingsdoelstellingen voor hernieuwbare energie. Kortere aanbestedingsprocessen, grootschalige aanbestedingen en standaardisering van oplossingen laten zien hoe netbeheerders en fabrikanten al samenwerken om groene energie sneller bij de consument te krijgen. Als de industrie haar capaciteit echter verder wil opvoeren, moeten nu ook op beleidsniveau alle beschikbare hefbomen worden ingezet - van strategieën voor grondstoffen en geschoolde arbeidskrachten tot het verder stroomlijnen van vergunningsprocessen op alle niveaus."

Tareq Kawash, Petrofac Group Chief Executive: "We zijn er trots op dat we samen met onze partner Hitachi Energy het baanbrekende 2GW Program van TenneT ondersteunen. Dit cruciale infrastructuurproject zal Europa helpen om tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent te worden. Via onze meerjarige raamovereenkomst willen wij met alle partners samenwerken, onze EPCI-expertise delen en nieuwe manieren van samenwerken om de integratie van duurzame energie in de elektriciteitsnetten te versnellen."

Samuel Wong, vicepresident en hoofd van Sembcorp Marine Offshore Platforms: "De Framework Cooperation Agreement is opnieuw een uitbreiding van onze voetafdruk op het gebied van duurzame energie in Europa. Samen met onze consortiumpartner GE, waarmee we een sterk en strategisch partnerschap hebben opgebouwd, kijken we uit naar de ondersteuning van TenneT's duurzame inzet om de wereldwijde energietransitie te bevorderen. Deze gunning van drie 2GW HVDC Offshore Converter Platforms vertegenwoordigt ons grootste en meest geavanceerde offshore hernieuwbare energieproject tot nu toe. Dit baanbrekende contract is een erkenning van de bewezen staat van dienst van onze Groep in de turnkey bouw en levering van mega offshore platforms voor alle milieu-activiteiten in de Noordzee. Wij streven ernaar om samen met onze partner te werken aan hoge normen voor duurzaamheid, veiligheid en uitmuntende uitvoering om bij te dragen aan de verduurzamingsdoelstellingen van TenneT."

Vaseem Khan, Senior Vice President Onshore van McDermott: "Vandaag sluiten we ons aan bij TenneT en onze partners bij de ondertekening van contracten om de Duitse productie van schone energie uit te breiden om de doelstelling van 80 procent hernieuwbare energie tegen 2030 te halen. Wij brengen meer dan een eeuw ervaring in de uitvoering van enkele van 's werelds meest uitdagende onshore en offshore projecten in deze samenwerking, gebruikmakend van onze eigen engineering- en productiemiddelen. We zijn trots en vereerd om samen met GE Vernova en TenneT deze projecten veilig en op de meest duurzame manier uit te voeren."

Pedro Ascorbe, CEO van Dragados Offshore: "Op basis van onze recente ervaring en huidige ervaringen in het ontwikkelen van 900 MW en 2GW HVDC platforms, zijn we ervan overtuigd dat we deze uitdagende projecten succesvol kunnen opleveren en zijn we verheugd om een van de uitverkoren partners te zijn om deel te nemen aan deze lange termijn samenwerkingsregeling met TenneT."

 

De gunning van de grote aanbesteding in detail

Tijdens de officiële contractondertekening van vandaag ondertekenden TenneT en de vier samenwerkingsverbanden de orders en hun acceptaties voor in totaal 14 offshore netaansluitingssystemen in de Duitse en Nederlandse Noordzee. Het consortium Siemens Energy/Dragados kreeg vandaag de opdrachten voor de Duitse projecten BalWin3, LanWin4 (beide met een aansluiting op het onshore net in Wilhelmshaven) en LanWin2 (met een aansluiting bij Heide).

Reeds op 30 maart 2023 gegund

 • GE/McDermott contracten gegund voor de bouw van de relevante componenten voor de Duitse offshore projecten BalWin4 en LanWin1, die in Unterweser zullen worden aangesloten.

 • Hitachi Energy/Petrofac kreeg de contracten toegewezen voor vijf Nederlandse projecten die in Borssele (IJmuiden Ver Alpha, Nederwiek 1), Eemshaven (Doordewind 1 en Doordewind 2) en Geertruidenberg of Moerdijk (Nederwiek 3) zullen worden aangesloten. Door deze samenwerking wordt ook de Duitse verbinding LanWin5 gerealiseerd, die bij Rastede wordt aangesloten.

 • GE/SMOP heeft drie Nederlandse projecten toegewezen gekregen voor aansluiting op de Maasvlakte, Rotterdam (IJmuiden Ver Beta, IJmuiden Ver Gamma en Nederwiek 2).

Alle overeenkomsten hebben betrekking op zowel de offshore als de onshore converterstations en de bijbehorende HVDC-technologie, die conversie van gelijk- en wisselstroom mogelijk maakt. De gecontracteerde leveranciers zullen onmiddellijk beginnen met de voorbereidende werkzaamheden voor de projecten. Op die manier zullen alle contractpartijen ervoor zorgen dat de projecten in het kader van de kaderovereenkomst volgens schema tot 2031 kunnen worden geleverd. Het totale volume van de orders voor de onderdelen van de 14 systemen bedraagt ongeveer 30 miljard euro.

Marco Kuijpers, directeur Large Projects Offshore van TenneT: "TenneT heeft in de contractuele afspraken voor de aannemers ook verplichtingen opgenomen met betrekking tot veiligheid, innovatie en duurzaamheid, die tijdens de realisatie van de projecten vanaf vandaag tot 2031 steeds zullen worden verbeterd. Voor elk onderwerp wordt gezamenlijk een stappenplan ontwikkeld. Elk project moet beter zijn dan het vorige. De contractpartners en TenneT nemen hiermee hun verantwoordelijkheid om de keten met het oog op de toekomst zo duurzaam mogelijk te maken."

 

Achtergrond

Toen België, Denemarken, Duitsland en Nederland tijdens de North Sea Energy Summit in mei 2022 de Verklaring van Esbjerg ondertekenden, spraken zij af om tegen 2030 gezamenlijk een capaciteit van ten minste 65 gigawatt (GW) aan offshore windenergie te installeren. TenneT, Europa's toonaangevende offshore transmissiesysteembeheerder, zal ongeveer tweederde van dit volume, oftewel 40 GW aan netaansluitingen, voor zijn rekening nemen. Daartoe bouwt TenneT in Duitsland en Nederland offshore netaansluitingssystemen met een totale capaciteit van elk 20 GW.

Met het 2GW-programma heeft TenneT in samenwerking met toonaangevende wereldwijde leveranciers de wereldwijde offshore-standaard ontwikkeld. Deze nieuwe standaard combineert TenneT's uitgebreide expertise in offshore netontwikkeling met een unieke transnationale aanpak. Met zijn sterke focus op harmonisatie en standaardisatie biedt hij een blauwdruk voor toekomstige offshore netaansluitingssystemen en maakt hij een snellere uitrol mogelijk. Tegelijkertijd vermindert de grotere capaciteit van twee gigawatt per systeem het aantal vereiste netaansluitingen. Het 2GW-programma zet een nieuw tempo in voor de Europese energietransitie. Het zal Europa en zijn inwoners voorzien van meer groene energie op een veilige en kosteneffectieve manier - en dat alles met de laagst mogelijke milieueffecten.

 

Lees meer over het 2GW-programma van TenneT: https://www.tennet.eu/nl/het-2gw-program

 • 2GW Program Framework-Cooperation-Agreement Signing Ceremony HVDC-Stations

  2GW Program Framework-Cooperation-Agreement Signing Ceremony HVDC-Stations

 • 2GW Program Framework-Cooperation-Agreement Signing Ceremony HVDC-Stations

  2GW Program Framework-Cooperation-Agreement Signing Ceremony HVDC-Stations

 • 2GW Program Framework-Cooperation-Agreement Signing Ceremony HVDC-Stations

  2GW Program Framework-Cooperation-Agreement Signing Ceremony HVDC-Stations

 • 2GW Program Framework-Cooperation-Agreement Signing Ceremony HVDC-Stations

  2GW Program Framework-Cooperation-Agreement Signing Ceremony HVDC-Stations

 • 2GW Program Framework-Cooperation-Agreement Signing Ceremony HVDC-Stations

  2GW Program Framework-Cooperation-Agreement Signing Ceremony HVDC-Stations

Contact

Woordvoerder Jorrit de Jong

Jorrit de Jong

Woordvoerder

Media Relaties