Skip to content
Offshore net Hollandse Kust (zuid) Alpha en Beta klaar voor gebruik - Manon van Beek - opening HkZ

Offshore net Hollandse Kust (zuid) Alpha en Beta klaar voor gebruik

Leestijd

3 Minuten

Laatste update

13-7-2022

Viering belangrijke mijlpaal energietransitie op de Maasvlakte

Hollandse Kust (zuid) Alpha en Beta, TenneT's hoogspanningsverbindingen voor offshore windparken Hollandse Kust (zuid) I en II zijn klaar voor gebruik. TenneT heeft de installatie van de offshore Beta netaansluiting afgerond; de Alpha netaansluiting was al in maart gereed. Windparkontwikkelaar Vattenfall kan de windturbines die op zee worden geïnstalleerd nu aansluiten op het hoogspanningsnet. Op 1 juli vierde TenneT, samen met belanghebbenden en aannemers, deze belangrijke mijlpaal tijdens het Net op Zee evenement op het landstation Hollandse Kust (zuid) op de Maasvlakte.

Hollandse Kust (zuid), kortweg HKZ, verbindt het gelijknamige windparkgebied - gelegen op circa 20 kilometer uit de kust van Den Haag - met het Nederlandse vasteland. Het HKZ-windpark van 1400 MW, dat wordt gerealiseerd door het Zweedse energiebedrijf Vattenfall en eigendom is van Vattenfall, BASF en Allianz, wordt 's werelds grootste en eerste subsidievrije offshore-windparkproject wanneer het in 2023 volledig operationeel is.

Partnerschappen voor de energietransitie

Het windpark zal een hoeveelheid groene stroom opwekken die gelijk staat aan het energiegebruik van anderhalf miljoen huishoudens per jaar. Manon van Beek, CEO TenneT: "Het belang van deze mijlpaal is groot: windenergie is een belangrijke motor voor de energietransitie en we zijn er trots op dat TenneT met haar werk bijdraagt aan een duurzame toekomst. Maar we zijn slechts één speler in het complexe proces van het realiseren van de energietransitie. De opgave die voor ons ligt is enorm en samenwerking met andere partijen in de keten is cruciaal om onze toekomstige doelstellingen te halen."

"Stopcontacten op zee"

Hollandse Kust (zuid) bestaat uit een landstation, zeekabels en twee High Voltage Alternating Current (HVAC) transformatorstations, die ongeveer 20 kilometer uit de kust van Den Haag liggen. Deze transformatorstations kunnen worden beschouwd als "stopcontacten op zee", waarop het windpark van Vattenfall kan worden aangesloten om de windenergie naar het vasteland te brengen. Tijdens het Net op Zee evenement verrichtten Martijn Hagens, CEO van Vattenfall in Nederlands, en Manon van Beek, de symbolische en ceremoniële handeling van het aansluiten van het windpark op het landelijke hoogspanningsnet.

Martijn Hagens, CEO van Vattenfall in Nederland: "Windenergie, zowel onshore als offshore, is een van de hoekstenen om onze ambitie van een fossielvrij leven binnen één generatie te bereiken. Het verbinden van Hollandse Kust Zuid met haar klanten is een grote mijlpaal voor ons project, zeker gezien het feit dat we elk moment de eerste stroom kunnen verwachten. We feliciteren de offshore divisie van TenneT met dit succes." 

Contact

Woordvoerder Jorrit de Jong

Jorrit de Jong

Woordvoerder

Media Relaties