Skip to content

Oekraïnse en Moldavische elektriciteitsnetten gekoppeld aan het Europese hoogspanningsnet

De Europese organisatie van transmissiesysteembeheerders voor elektriciteit (ENTSO-E) heeft het groene licht gegeven voor ondersteuning van het elektriciteitssysteem in Oekraïne en Moldavië.

Leestijd

3 Minuten

Laatste update

7-7-2022

De ENTSO-E, waar ook TenneT lid van is, heeft na een uitgebreide veiligheids- en stabiliteitsanalyses besloten dat de het Oekraïnse en Moldavische hoogspanningssysteem gekoppeld kunnenan worden aan de zogenoemde ‘synchrone’ continentaal Europese elektriciteitsnetten. 

Kijk op de ENTSO-E website voor meer informatie.

TenneT ondersteunt dit initiatief volledig en benadrukt het belang van een onafhankelijke, zekere en stabiele levering van elektriciteit in Oekraïne, Europa en daarmee ook de landen waar TenneT zelf actief is, Nederland en Duitsland.

Kritieke infrastructuur, in dit geval ons elektriciteitssysteem, heeft een enorme maatschappelijke waarde, nog meer in deze tijden van conflict in Europa. Leveringszekerheid van de elektriciteitsvoorziening is cruciaal voor onze samenleving. Voor alle duidelijkheid: wij zetten ons volledig in om die continuïteit van de energievoorziening te waarborgen, dat hebben wij in het verleden gedaan en dat zullen wij ook in de toekomst zeker blijven doen. Tegen de achtergrond van de huidige Russische agressie in Oekraïne zijn wij ook vastbesloten onze regeringen te steunen bij het zo spoedig mogelijk geleidelijk afschaffen van fossiele brandstoffen en het opvoeren van het aandeel van hernieuwbare energiebronnen. Zo heeft Duitsland aangekondigd de komende jaren 200 miljard euro te willen investeren om de energievoorziening onafhankelijker te maken van olie en gas. Ook Nederland is bezig met de omschakeling naar een grotendeels duurzaam energiesysteem. 

Contact

Foto Eefje van Gorp woordvoerder

Eefje van Gorp

Woordvoerder

Media Relaties