Skip to content
Eemshaven-Norned

Norned update

De reparatiewerkzaamheden aan de Norned-kabel zijn afgerond. De 580 kilometer lange hoogspanningsverbinding tussen Noorwegen en Nederland wordt getest en klaargemaakt om naar verwachting op 17 oktober weer operationeel te zijn.

Leestijd

2 Minuten

Laatste update

29-9-2022

Market

Deel van de kabel in verslechterde staat

Uit het onderzoek naar de kabelbreuk van begin mei van dit jaar is gebleken dat - afgezien van het herstelde deel van de kabel - een ander, klein deel van de kabel in slechtere staat is dan verwacht. Dit betekent dat de kans op kabelbreuk in de toekomst toeneemt. Uiteindelijk is vervanging van een deel van de kabelverbinding (ongeveer 1,3 kilometer) noodzakelijk om de levensduur van de kabel veilig te stellen.

Operationeel in de wintermaanden

TenneT en Statnett onderzoeken en testen nu maatregelen om Norned in de wintermaanden zo goed mogelijk operationeel te houden totdat er een lange termijn oplossing is. Daarom is de in bedrijfname van Norned uitgesteld tot 17 oktober. Kabeldeskundigen gaan ondertussen verder met hun onderzoek naar de oorzaak van de verminderde conditie van de kabel.

Voor de reparatie van de kabel op lange termijn is meer tijd nodig. Er moet een nieuw deel van de kabel worden geproduceerd.

Achtergrond uitval Norned

Op 6 mei van dit jaar viel de Norned-kabel uit door een storing. Uit onderzoek bleek dat de storing in de kabel zat in het Nederlandse deel van de kabel vlakbij de kust en aan land bij het landstation. Tijdens de zomermaanden werden werkzaamheden uitgevoerd om de kabel te repareren. Dit was een complexe reparatie vanwege het specifieke kabeltype van de verbinding en de positie van de kabelfout, waarvoor speciale apparatuur moest worden gebruikt.

Contact

Woordvoerder Jorrit de Jong

Jorrit de Jong

Woordvoerder

Media Relaties