Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met meer dan 22.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News

Zeebodemonderzoek voor Zuid-Hollandse Kust

Downloads & Contact

Bepalen van optimaal kabeltracé voor offshore windparken

In opdracht van TenneT, onderzoekt de bemanning van vier surveyschepen de zeebodem voor de Zuid-Hollandse kust. De schepen zijn uitgerust met speciale apparatuur om de optimale plaats te bepalen voor de aanleg van zeekabels tussen het windenergiegebied op zee ‘Hollandse Kust (zuid)’ en het hoogspanningsstation op de Maasvlakte. Het onderzoek loopt tot eind april 2017 en de aanleg van het net start in 2019. Een belangrijk doel bij de juiste plaatsbepaling is het minimaliseren van de onderhoudskosten in de toekomst. 

De kabels worden in de zeebodem ingegraven om zodoende optimale isolatiewaarde en bescherming te garanderen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Fugro, met schepen uitgerust met radar, sonar en bodembemonsteringsapparatuur.

TenneT heeft vooral belang bij gegevens over de gesteldheid van de bodem en mogelijke obstakels, zoals scheepswrakken of vliegtuigbommen. Het onderzoek vindt plaats langs het complete zeetracé van de kabels, een strook van circa 43 kilometer lang en 1600 meter breed. Ook de aanlandingszone in de Maasmond wordt gesurveyd, in goede samenwerking en afstemming met het Havenbedrijf en de Havenmeester.  

Wilt u meer weten?

Johanna Breuning

Johanna Breuning

Media Relations

+31 (0)26 373 26 00
communicatie@tennet.eu